„Zaś dla tchórzliwych, niewierzących, wywołujących wstręt, morderców, rozpustników, czarowników, bałwochwalców i wszelkich kłamców jest ich udział w jeziorze płonącym ogniem i siarką; to jest druga śmierć.”

Nowa Biblia Gdańska: Objawienie Jezusa Chrystusa spisane przez Jana 21,8

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Księga Daniela 3,7

Biblia Warszawska

Gdy tylko cały lud usłyszał głos rogu, fletu, cytry, harfy i dud oraz wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, narody, plemiona i języki upadły i oddały pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nebukadnesar.
Księga Daniela 3,7

Biblia Brzeska

I dla tego jako skoro usłyszeli wszytcy narodowie głos trąby, piszczałki, arfy, liry, skrzypic, śpiewania i wszelakiego instrumentu muzyki, upadli wszytek lud, pokolenia i narody języków rozlicznych, a chwalili złoty słup, który kazał postawić król Nabuchodonozor.
Księga Daniela 3,7

Biblia Gdańska

Zaraz tedy, skoro usłyszeli wszyscy ludzie głos trąby, piszczałki, lutni, skrzypiec, harfy i wszelakiego instrumentu muzyki, upadli wszyscy ludzie, narody i języki, kłaniając się obrazowi złotemu, który wystawił król Nabuchodonozor.
Danijel 3,7

Biblia Tysiąclecia

W chwili więc, gdy dał się słyszeć dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, wszystkie narody, ludy, języki padły na twarz, oddając pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nabuchodonozor.
Księga Daniela 3,7

Biblia Jakuba Wujka

Potym tedy, skoro usłyszeli wszytcy narodowie głos trąby, piszczałki i cytry, fletni i harfy, i symfonału, i wszelakiej muzyki, upadszy wszytcy narodowie, pokolenia i języki, kłaniali się bałwanowi złotemu, który postawił król Nabuchodonozor.
Księga Daniela 3,7

Nowa Biblia Gdańska

Więc zaraz, gdy tylko cały lud usłyszał głos trąby, piszczałki, liry, trójkąta, harfy, dud oraz wszelkich instrumentów muzyki – upadli wszyscy ludzie, narody i języki, oddając pokłon złotemu obrazowi, który wystawił król Nabukadnecar.
Księga Daniela 3,7

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

W chwili więc, gdy wszyscy ludzie usłyszeli dźwięk trąby, fletu, harfy, sambuki, psałterionu i wszelkich instrumentów muzycznych, upadli wszyscy ludzie, wszystkie narody i języki i oddali pokłon złotemu posągowi, który wystawił król Nabuchodonozor.
Księga Daniela 3,7

American Standard Version

Therefore at that time, when all the peoples heard the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, and all kinds of music, all the peoples, the nations, and the languages, fell down and worshipped the golden image that Nebuchadnezzar the king had set up.
Księga Daniela 3,7

Clementine Vulgate

Post hc igitur, statim ut audierunt omnes populi sonitum tub, fistul, et cithar, sambuc, et psalterii, et symphoni, et omnis generis musicorum, cadentes omnes populi, tribus, et lingu adoraverunt statuam auream, quam constituerat Nabuchodonosor rex.
Księga Daniela 3,7

King James Version

Therefore at that time, when all the people heard the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, and all kinds of musick, all the people, the nations, and the languages, fell down and worshipped the golden image that Nebuchadnezzar the king had set up.
Księga Daniela 3,7

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

Therefore at that time, when all the peoples are hearing the voice of the cornet, the flute, the harp, the sackbut, the psaltery, and all kinds of music, falling down are all the peoples, nations and languages, doing obeisance to the golden image that Nebuchadnezzar the king hath raised up.
Księga Daniela 3,7

World English Bible

Therefore at that time, when all the peoples heard the sound of the horn, flute, zither, lyre, harp, pipe, and all kinds of music, all the peoples, the nations, and the languages, fell down and worshipped the golden image that Nebuchadnezzar the king had set up.
Księga Daniela 3,7

Westminster Leningrad Codex

כָּל־קֳבֵל דְּנָה בֵּהּ־זִמְנָא כְּדִי שָׁמְעִין כָּל־עַמְמַיָּא קָל קַרְנָא מַשְׁרֹוקִיתָא [קִיתָרֹס כ] (קַתְרֹוס ק) שַׂבְּכָא פְּסַנְטֵרִין וְכֹל זְנֵי זְמָרָא נָפְלִין כָּל־עַמְמַיָּא אֻמַיָּא וְלִשָּׁנַיָּא סָגְדִין לְצֶלֶם דַּהֲבָא דִּי הֲקֵים נְבוּכַדְנֶצַּר מַלְכָּא׃
Księga Daniela 3,7
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić