„Wraz z Onezymem, wiernym i umiłowanym bratem, który pochodzi spośród was. Oni oznajmią wam wszystko, co się tutaj dzieje.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: List do Kolosan 4,9

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Księga Daniela 3,1

Biblia Warszawska

Król Nebukadnesar kazał zrobić posąg ze złota, sześćdziesiąt łokci wysokości, sześć łokci szerokości, i postawił go na równinie Dura w prowincji babilońskiej.
Księga Daniela 3,1

Biblia Brzeska

Król Nabuchodonozor dał był uczynić słup złoty, którego wysokość była na sześćdziesiąt łokiet, a szerza jego na sześci łokiet i kazał ji postawić na polu Dura w krainie babilońskiej.
Księga Daniela 3,1

Biblia Gdańska (1632)

Nabuchodonozor król uczynił obraz złoty, którego wysokość była na sześćdziesiąt łokci, a szerokość jego na sześć łokci, i postawił go na polu Dura w krainie Babilońskiej.
Danijel 3,1

Biblia Gdańska (1881)

Nabuchodonozor król uczynił obraz złoty, którego wysokość była na sześćdziesiąt łokci, a szerokość jego na sześć łokci, i postawił go na polu Dura w krainie Babilońskiej.
Danijel 3,1

Biblia Tysiąclecia

Król Nabuchodonozor sporządził złoty posąg o wysokości sześćdziesięciu łokci, a szerokości sześciu łokci i kazał go ustawić na równinie Dura w prowincji babilońskiej.
Księga Daniela 3,1

Biblia Jakuba Wujka

Nabuchodonozor król uczynił bałwan złoty na wzwyż sześćdziesiąt łokiet, a na szerzą sześć łokiet i postawił ji na polu Dura krainy Babilońskiej.
Księga Daniela 3,1

Nowa Biblia Gdańska

Król Nabukadnecar uczynił też obraz ze złota, którego wysokość wynosiła sześćdziesiąt łokci, a jego szerokość sześć łokci, oraz postawił go w babilońskiej krainie, na równinie Dura.
Księga Daniela 3,1

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Król Nabuchodonozor wykonał złoty posąg o wysokości sześćdziesięciu łokci i szerokości sześciu łokci i postawił go na równinie Dura w prowincji Babilonu.
Księga Daniela 3,1

American Standard Version

Nebuchadnezzar the king made an image of gold, whose height was threescore cubits, and the breadth thereof six cubits: he set it up in the plain of Dura, in the province of Babylon.
Księga Daniela 3,1

Clementine Vulgate

Nabuchodonosor rex fecit statuam auream, altitudine cubitorum sexaginta, latitudine cubitorum sex, et statuit eam in campo Dura, provinci Babylonis.
Księga Daniela 3,1

King James Version

Nebuchadnezzar the king made an image of gold, whose height was threescore cubits, and the breadth thereof six cubits: he set it up in the plain of Dura, in the province of Babylon.
Księga Daniela 3,1

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

Nebuchadnezzar the king hath made an image of gold, its height sixty cubits, its breadth six cubits; he hath raised it up in the valley of Dura, in the province of Babylon;
Księga Daniela 3,1

World English Bible

Nebuchadnezzar the king made an image of gold, whose height was sixty cubits, and the breadth of it six cubits: he set it up in the plain of Dura, in the province of Babylon.
Księga Daniela 3,1

Westminster Leningrad Codex

נְבוּכַדְנֶצַּר מַלְכָּא עֲבַד צְלֵם דִּי־דְהַב רוּמֵהּ אַמִּין שִׁתִּין פְּתָיֵהּ אַמִּין שִׁת אֲקִימֵהּ בְּבִקְעַת דּוּרָא בִּמְדִינַת בָּבֶל׃
Księga Daniela 3,1
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić