„Trzy lata królował w Jeruzalem, a imię matki jego Michaja, córka Uriel z Gabaa. I była walka między Abią i Jeroboamem.”

Biblia Jakuba Wujka: 2 Księga Kronik 13,2

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Mateusza 11,9

Biblia Warszawska

Więc po co wyszliście? Ujrzeć proroka? Owszem, powiadam wam, nawet więcej niż proroka.
Ewangelia św. Mateusza 11,9

Biblia Brzeska

Ale coście byli wyszli widzieć? Izali proroka? Owszem powiedam wam, więcej niż proroka.
Ewangelia św. Mateusza 11,9

Biblia Gdańska

Ale coście wyszli widzieć? Izali proroka? zaiste powiadam wam, i więcej niż proroka.
Mateusza 11,9

Biblia Tysiąclecia

Po coście więc wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka.
Ewangelia wg św. Mateusza 11,9

Biblia Jakuba Wujka

Ale coście wyszli widzieć? Proroka? Zaiste powiadam wam: i więcej niż proroka!
Ewangelia wg św. Mateusza 11,9

Nowa Biblia Gdańska

Ale co wyszliście zobaczyć? Proroka? Zaiste, powiadam wam, i więcej niż proroka.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 11,9

Biblia Przekład Toruński

Ale co wyszliście zobaczyć? Proroka? Tak, mówię wam, że więcej niż proroka.
Ewangelia Mateusza 11,9

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Ale co wyszliście zobaczyć? Proroka? Owszem, mówię wam, nawet więcej niż proroka.
Ewangelia Mateusza 11,9

American Standard Version

But wherefore went ye out? to see a prophet? Yea, I say unto you, and much more than a prophet.
Ewangelia Mateusza 11,9

Clementine Vulgate

Sed quid existis videre ? prophetam ? Etiam dico vobis, et plus quam prophetam.
Ewangelia Mateusza 11,9

King James Version

But what went ye out for to see? A prophet? yea, I say unto you, and more than a prophet.
Ewangelia Mateusza 11,9

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

αλλα τι εξηλθετε ιδειν προφητην ναι λεγω υμιν και περισσοτερον προφητου
Ewangelia Mateusza 11,9

Young's Literal Translation

`But what went ye out to see? -- a prophet? yes, I say to you, and more than a prophet,
Ewangelia Mateusza 11,9

World English Bible

But why did you go out? To see a prophet? Yes, I tell you, and much more than a prophet.
Ewangelia Mateusza 11,9

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić