„Co ujźrzawszy giermek jego, to jest, że umarł Saul, naległ też i sam na swój miecz i umarł z nim.”

Biblia Jakuba Wujka: 1 Księga Samuela 31,5

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Marka 14,69

Biblia Warszawska

A służebna, ujrzawszy go znowu, poczęła mówić do tych, którzy stali wokoło: To jeden z nich.
Ewangelia św. Marka 14,69

Biblia Brzeska

Tedy służebnica, która go zasię widziała, poczęła mówić tym, którzy stali: I tenci jest z onych.
Ewangelia św. Marka 14,69

Biblia Gdańska

Tedy dziewka ujrzawszy go zasię, poczęła mówić tym, którzy tam stali: Ten jest jeden z nich.
Marka 14,69

Biblia Tysiąclecia

Służąca, widząc go, znowu zaczęła mówić do tych, którzy tam stali: To jest jeden z nich.
Ewangelia wg św. Marka 14,69

Biblia Jakuba Wujka

A znowu gdy go ujźrzała służebnica, poczęła mówić tym, którzy około stali: Iż ten z onych jest.
Ewangelia wg św. Marka 14,69

Nowa Biblia Gdańska

Więc dziewczyna, kiedy go znowu ujrzała, zaczęła mówić tym, którzy stali obok: Ten jest z nich.
Dobra Nowina spisana przez Marka 14,69

Biblia Przekład Toruński

A służąca, widząc go ponownie, zaczęła mówić do tych, którzy stali obok: To jest jeden z nich.
Ewangelia Marka 14,69

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Wtedy służąca zobaczyła go znowu i zaczęła mówić do tych, którzy tam stali: To jest jeden z nich.
Ewangelia Marka 14,69

American Standard Version

And the maid saw him, and began again to say to them that stood by, This is [one] of them.
Ewangelia Marka 14,69

Clementine Vulgate

Rursus autem cum vidisset illum ancilla, cpit dicere circumstantibus : Quia hic ex illis est.
Ewangelia Marka 14,69

King James Version

And a maid saw him again, and began to say to them that stood by, This is one of them.
Ewangelia Marka 14,69

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και η παιδισκη ιδουσα αυτον παλιν ηρξατο λεγειν τοις παρεστηκοσιν οτι ουτος εξ αυτων εστιν
Ewangelia Marka 14,69

Young's Literal Translation

And the maid having seen him again, began to say to those standing near -- `This is of them;`
Ewangelia Marka 14,69

World English Bible

The maid saw him, and began again to tell those who stood by, "This is one of them."
Ewangelia Marka 14,69

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić