„A doświadczenia mojego, które było w ciele moim, nie lekceście sobie ważyli, aniście odrzucili, aleście mię przyjęli jako anioła Bożego, jako Krystusa Jezusa.”

Biblia Brzeska: List św. Pawła do Galacjan 4,14

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Marka 14,38

Biblia Warszawska

Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie; duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe.
Ewangelia św. Marka 14,38

Biblia Brzeska

Czujcież, a módlcie się, byście nie przyszli w pokuszenie. Aczci duch jest prędki, ale ciało mdłe.
Ewangelia św. Marka 14,38

Biblia Gdańska

Czujcie, a módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie; duchci jest ochotny, ale ciało mdłe.
Marka 14,38

Biblia Tysiąclecia

Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe.
Ewangelia wg św. Marka 14,38

Biblia Jakuba Wujka

Czujcie a módlcie się, byście nie weszli w pokuszenie. Duch wprawdzie ochotny, ale ciało mdłe.
Ewangelia wg św. Marka 14,38

Nowa Biblia Gdańska

Czuwajcie i módlcie się, abyście nie weszli w doświadczenie; wprawdzie Duch jest skory, ale ciało wewnętrzne chore.
Dobra Nowina spisana przez Marka 14,38

Biblia Przekład Toruński

Czuwajcie i módlcie się, abyście nie weszli w pokusę; duch wprawdzie jest chętny, ale ciało słabe.
Ewangelia Marka 14,38

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie jest ochoczy, ale ciało słabe.
Ewangelia Marka 14,38

American Standard Version

Watch and pray, that ye enter not into temptation: the spirit indeed is willing, but the flesh is weak.
Ewangelia Marka 14,38

Clementine Vulgate

Vigilate et orate, ut non intretis in tentationem. Spiritus quidem promptus est, caro vero infirma.
Ewangelia Marka 14,38

King James Version

Watch ye and pray, lest ye enter into temptation. The spirit truly is ready, but the flesh is weak.
Ewangelia Marka 14,38

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

γρηγορειτε και προσευχεσθε ινα μη εισελθητε εις πειρασμον το μεν πνευμα προθυμον η δε σαρξ ασθενης
Ewangelia Marka 14,38

Young's Literal Translation

Watch ye and pray, that ye may not enter into temptation; the spirit indeed is forward, but the flesh weak.`
Ewangelia Marka 14,38

World English Bible

Watch and pray, that you not enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak."
Ewangelia Marka 14,38

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić