„Jeśli kto do niewoli jest przeznaczony, idzie do niewoli, jeśli kto na zabicie mieczem - musi być mieczem zabity. Tu się okazuje wytrwałość i wiara świętych.”

Biblia Tysiąclecia: Apokalipsa św. Jana 13,10

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Marka 14,32

Biblia Warszawska

I przyszli do ogrodu, który zwano Getsemane, i rzekł do uczniów swoich: Siądźcie tutaj, aż się pomodlę.
Ewangelia św. Marka 14,32

Biblia Brzeska

A tak przyszli na miejsce, które zwano Getsemane. Tedy rzekł swym zwolennikom: Siedźcie tu, póki się ja modlić będę.
Ewangelia św. Marka 14,32

Biblia Gdańska

I przyszli na miejsce, które zwano Gietsemane; tedy rzekł do uczniów swoich: Siedźcie tu, aż się pomodlę.
Marka 14,32

Biblia Tysiąclecia

A kiedy przyszli do ogrodu zwanego Getsemani, rzekł Jezus do swoich uczniów: Usiądźcie tutaj, Ja tymczasem będę się modlił.
Ewangelia wg św. Marka 14,32

Biblia Jakuba Wujka

I przyszli do folwarku, któremu imię Getsemani, i rzekł uczniom swoim: Siedźcie tu, aż się pomodlę.
Ewangelia wg św. Marka 14,32

Nowa Biblia Gdańska

I przychodzą na miejsce, które zwano Getsemane; więc mówi swoim uczniom: Usiądźcie tu, aż się pomodlę.
Dobra Nowina spisana przez Marka 14,32

Biblia Przekład Toruński

I przyszli na miejsce, które zwano Getsemane, i powiedział do swoich uczniów: Usiądźcie tutaj, dopóki będę się modlić.
Ewangelia Marka 14,32

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

I przyszli na miejsce zwane Getsemani. Wtedy powiedział do swoich uczniów: Siedźcie tu, ja tymczasem będę się modlił.
Ewangelia Marka 14,32

American Standard Version

And they come unto a place which was named Gethsemane: and he saith unto his disciples, Sit ye here, while I pray.
Ewangelia Marka 14,32

Clementine Vulgate

Et veniunt in prdium, cui nomen Gethsemani. Et ait discipulis suis : Sedete hic donec orem.
Ewangelia Marka 14,32

King James Version

And they came to a place which was named Gethsemane: and he saith to his disciples, Sit ye here, while I shall pray.
Ewangelia Marka 14,32

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και ερχονται εις χωριον ου το ονομα γεθσημανη και λεγει τοις μαθηταις αυτου καθισατε ωδε εως προσευξωμαι
Ewangelia Marka 14,32

Young's Literal Translation

And they come to a spot, the name of which [is] Gethsemane, and he saith to his disciples, `Sit ye here till I may pray;`
Ewangelia Marka 14,32

World English Bible

They came to a place which was named Gethsemane. He said to his disciples, "Sit here, while I pray."
Ewangelia Marka 14,32

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić