„Który był syn Melchy, który był syn Addy, który był syn Kosam, który był syn Elmodam, który był syn Er.”

Biblia Brzeska: Ewangelia św. Łukasza 3,28

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Jana 1,5

Biblia Warszawska

A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła.
Ewangelia św. Jana 1,5

Biblia Brzeska

A tać światłość w ciemnościach świeci, ale jej ciemności nie ogarnęły.
Ewangelia św. Jana 1,5

Biblia Gdańska

A ta światłość w ciemnościach świeci, ale ciemności jej nie ogarnęły.
Jana 1,5

Biblia Tysiąclecia

a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.
Ewangelia wg św. Jana 1,5

Biblia Jakuba Wujka

a światłość w ciemnościach świeci, a ciemności jej nie ogarnęły.
Ewangelia wg św. Jana 1,5

Nowa Biblia Gdańska

I światło ukazuje się w ciemności, a ciemność go nie owładnęła.
Dobra Nowina spisana przez Jana 1,5

Biblia Przekład Toruński

A światło świeci w ciemności, a ciemność Nim nie zawładnęła.
Ewangelia Jana 1,5

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A ta światłość świeci w ciemności, ale ciemność jej nie ogarnęła.
Ewangelia Jana 1,5

American Standard Version

And the light shineth in the darkness; and the darkness apprehended it not.
Ewangelia Jana 1,5

Clementine Vulgate

et lux in tenebris lucet,et tenebr eam non comprehenderunt.
Ewangelia Jana 1,5

King James Version

And the light shineth in darkness; and the darkness comprehended it not.
Ewangelia Jana 1,5

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και το φως εν τη σκοτια φαινει και η σκοτια αυτο ου κατελαβεν
Ewangelia Jana 1,5

Young's Literal Translation

and the light in the darkness did shine, and the darkness did not perceive it.
Ewangelia Jana 1,5

World English Bible

The light shines in the darkness, and the darkness hasn't overcome it.
Ewangelia Jana 1,5

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić