„A Bóg, który chciał, aby tam mieszkało imię swoje, niech rozproszy wszytkie królestwa i lud, który by ściągnął rękę swoję, aby się sprzeciwił a rozwalił ten tam dom Boży, który jest w Jeruzalem. Ja, Dariusz, postanowiłem wyrok, który chcę, aby się z pilnością wypełnił.”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Ezdrasza 6,12

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Jana 1,17

Biblia Warszawska

Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa.
Ewangelia św. Jana 1,17

Biblia Brzeska

Abowiem zakon przez Mojżesza jest dan, a łaska i prawda przez Jezusa Krystusa się stała.
Ewangelia św. Jana 1,17

Biblia Gdańska (1632)

Albowiem zakon przez Mojżesza jest dany, a łaska i prawda przez Jezusa Chrystusa stała się.
Jana 1,17

Biblia Gdańska (1881)

Albowiem zakon przez Mojżesza jest dany, a łaska i prawda przez Jezusa Chrystusa stała się.
Jana 1,17

Biblia Tysiąclecia

Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa.
Ewangelia wg św. Jana 1,17

Biblia Jakuba Wujka

Abowiem zakon przez Mojżesza jest dan: łaska i prawda przez Jezusa Chrystusa się zstała.
Ewangelia wg św. Jana 1,17

Nowa Biblia Gdańska

Bo Prawo zostało nadane przez Mojżesza, zaś łaska i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa.
Dobra Nowina spisana przez Jana 1,17

Biblia Przekład Toruński

O ile bowiem Prawo zostało dane przez Mojżesza, o tyle łaska i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa.
Ewangelia Jana 1,17

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Prawo bowiem zostało dane przez Mojżesza, a łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa.
Ewangelia Jana 1,17

American Standard Version

For the law was given through Moses; grace and truth came through Jesus Christ.
Ewangelia Jana 1,17

Clementine Vulgate

quia lex per Moysen data est,gratia et veritas per Jesum Christum facta est.
Ewangelia Jana 1,17

King James Version

For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ.
Ewangelia Jana 1,17

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

οτι ο νομος δια μωσεως εδοθη η χαρις και η αληθεια δια ιησου χριστου εγενετο
Ewangelia Jana 1,17

Young's Literal Translation

for the law through Moses was given, the grace and the truth through Jesus Christ did come;
Ewangelia Jana 1,17

World English Bible

For the law was given through Moses. Grace and truth came through Jesus Christ.
Ewangelia Jana 1,17

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić