„Czy nie mówi tego raczej ze względu na nas? Tak jest, ze względu na nas jest napisane, że oracz winien orać w nadziei, a młocarz młócić w nadziei, że będzie uczestniczył w plonach.”

Biblia Warszawska: Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 9,10

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - 1 List św. Pawła do Tesaloniczan 5,13

Biblia Warszawska

Szanujcie ich i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy. Zachowujcie pokój między sobą.
1 List św. Pawła do Tesaloniczan 5,13

Biblia Brzeska

A iżbyście je wielce miłowali dla sprawy ich, pokój zachowajcie społecznie miedzy sobą.
1 List św. Pawła do Tesaloniczan 5,13

Biblia Gdańska

Abyście ich jak najbardziej miłowali dla ich pracy. Pokój też zachowajcie między sobą.
1 Tesalonicensów 5,13

Biblia Tysiąclecia

Ze względu na ich pracę otaczajcie ich szczególną miłością! Między sobą zachowujcie pokój!
1 List do Tesaloniczan 5,13

Biblia Jakuba Wujka

iżbyście je barziej miłowali dla ich prace. Pokój miejcie z nimi.
1 List do Tesaloniczan 5,13

Nowa Biblia Gdańska

I w miłości więcej im wierzyć z powodu ich pracy. Zachowujcie też pokój między sobą.
Pierwszy list do Tesaloniczan 5,13

Biblia Przekład Toruński

Ceńcie ich wysoko w miłości z powodu ich pracy. Pokój zachowujcie między sobą.
1 List do Tesaloniczan 5,13

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Ze względu na ich pracę darzcie ich jak najgorętszą miłością. Zachowujcie pokój między sobą.
I List do Tesaloniczan 5,13

American Standard Version

and to esteem them exceeding highly in love for their work`s sake. Be at peace among yourselves.
1 List do Tesaloniczan 5,13

Clementine Vulgate

ut habeatis illos abundantius in caritate propter opus illorum : pacem habete cum eis.
1 List do Tesaloniczan 5,13

King James Version

And to esteem them very highly in love for their work's sake. And be at peace among yourselves.
1 List do Tesaloniczan 5,13

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και ηγεισθαι αυτους υπερ εκπερισσου εν αγαπη δια το εργον αυτων ειρηνευετε εν εαυτοις
1 List do Tesaloniczan 5,13

Young's Literal Translation

and to esteem them very abundantly in love, because of their work; be at peace among yourselves;
1 List do Tesaloniczan 5,13

World English Bible

and to respect and honor them in love for their work's sake. Be at peace among yourselves.
1 List do Tesaloniczan 5,13

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić