„Nie pilnując żydowskich baśni i przykazań ludzi tych, którzy się odwracają od prawdy.”

Biblia Gdańska: Tytusa 1,14

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - 1 List św. Pawła do Tesaloniczan 1,9

Biblia Warszawska

Bo oni sami opowiadają o nas, jakiego to u was doznaliśmy przyjęcia, i jak nawróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu
1 List św. Pawła do Tesaloniczan 1,9

Biblia Brzeska

Gdyż oni o was powiedają, cochmy za przystęp do was mieli a jakoście nawróceni byli do Boga opuściwszy bałwany, abyście służyli Bogu żywemu i prawdziwemu.
1 List św. Pawła do Tesaloniczan 1,9

Biblia Gdańska

Ponieważ oni sami oznajmują o was, jakie było przyjście nasze do was i jakoście się nawrócili do Boga od bałwanów, abyście służyli Bogu żywemu i prawdziwemu,
1 Tesalonicensów 1,9

Biblia Tysiąclecia

Albowiem oni sami opowiadają o nas, jakiego to przyjęcia doznaliśmy od was i jak nawróciliście się od bożków do Boga, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu
1 List do Tesaloniczan 1,9

Biblia Jakuba Wujka

Bo sami o nas opowiadają, jakieśmy weszcie do was mieli i jakoście się nawrócili do Boga od bałwanów, abyście służyli Bogu żywemu i prawdziwemu
1 List do Tesaloniczan 1,9

Nowa Biblia Gdańska

Ponieważ sami o nas mówią. O tym jakie było nasze przyjście do was oraz jak zawróciliście od wizerunków do Boga, aby służyć żyjącemu i prawdziwemu Bogu.
Pierwszy list do Tesaloniczan 1,9

Biblia Przekład Toruński

Sami bowiem o nas oznajmiają, jak szerokie mieliśmy wejście do was i jak nawróciliście się od bożków do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu,
1 List do Tesaloniczan 1,9

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Ponieważ oni sami opowiadają o nas, jakie było nasze przybycie do was i jak nawróciliście się od bożków do Boga, aby służyć żywemu i prawdziwemu Bogu;
I List do Tesaloniczan 1,9

American Standard Version

For they themselves report concerning us what manner of entering in we had unto you; and how ye turned unto God from idols, to serve a living and true God,
1 List do Tesaloniczan 1,9

Clementine Vulgate

Ipsi enim de nobis annuntiant qualem introitum habuerimus ad vos : et quomodo conversi estis ad Deum a simulacris, servire Deo vivo, et vero,
1 List do Tesaloniczan 1,9

King James Version

For they themselves shew of us what manner of entering in we had unto you, and how ye turned to God from idols to serve the living and true God;
1 List do Tesaloniczan 1,9

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

αυτοι γαρ περι ημων απαγγελλουσιν οποιαν εισοδον εχομεν εσχομεν προς υμας και πως επεστρεψατε προς τον θεον απο των ειδωλων δουλευειν θεω ζωντι και αληθινω
1 List do Tesaloniczan 1,9

Young's Literal Translation

for they themselves concerning us do declare what entrance we had unto you, and how ye did turn unto God from the idols, to serve a living and true God,
1 List do Tesaloniczan 1,9

World English Bible

For they themselves report concerning us what kind of a reception we had from you; and how you turned to God from idols, to serve a living and true God,
1 List do Tesaloniczan 1,9

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić