„Zatym rzekł król: Przyzówcie rychlej Amana, aby dosyć uczynił słowu Ester. Przyszedł tedy król i Aman na onę ucztę, którą Ester sprawiła.”

Biblia Brzeska: Księga Estery 5,5

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - 1 List św. Jana 3,21

Biblia Warszawska

Umiłowani, jeżeli nas serce nie oskarża, możemy śmiało stanąć przed Bogiem
1 List św. Jana 3,21

Biblia Brzeska

Namilejszy! Jesli serce nasze nas nie osądza, my ufanie mamy u Boga.
1 List św. Jana 3,21

Biblia Gdańska

Najmilsi! jeźliby serce nasze nas nie potępiało, ufanie mamy ku Bogu;
1 Jana 3,21

Biblia Tysiąclecia

Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, mamy ufność wobec Boga,
1 List św. Jana 3,21

Biblia Jakuba Wujka

Namilejszy, jeśliby nas serce nasze nie winowało, ufanie mamy ku Bogu
1 List św. Jana 3,21

Nowa Biblia Gdańska

Umiłowani, jeśli nasze serce nas nie oskarża, mamy otwartość przed Bogiem.
Pierwszy list spisany przez Jana 3,21

Biblia Przekład Toruński

Umiłowani! Jeśliby nasze serce nas nie potępiało, ufną odwagę mamy w Bogu,
1 List Jana 3,21

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Umiłowani, jeśli nasze serce nas nie potępia, mamy ufność ku Bogu;
1 List Jana 3,21

American Standard Version

Beloved, if our heart condemn us not, we have boldness toward God;
1 List Jana 3,21

Clementine Vulgate

Carissimi, si cor nostrum non reprehenderit nos, fiduciam habemus ad Deum :
1 List Jana 3,21

King James Version

Beloved, if our heart condemn us not, then have we confidence toward God.
1 List Jana 3,21

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

αγαπητοι εαν η καρδια ημων μη καταγινωσκη ημων παρρησιαν εχομεν προς τον θεον
1 List Jana 3,21

Young's Literal Translation

Beloved, if our heart may not condemn us, we have boldness toward God,
1 List Jana 3,21

World English Bible

Beloved, if our hearts don't condemn us, we have boldness toward God;
1 List Jana 3,21

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić