„Rozdzieliłeś rzeki ziemi: widziały cię góry i zadrżały, powódź wód przeminęła; przepaść wydała głos swój, głębokość ręce swoje podniosła.”

Biblia Gdańska: Abakuk 3,10

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - I Księga Mojżeszowa 48,14

Biblia Warszawska

Wtedy wyciągnął Izrael swoją prawą rękę i położył ją na głowie Efraima, chociaż on był młodszy, a swoją lewą rękę położył na głowie Manassesa. Skrzyżował swe ręce, bo Manasses był pierworodny.
I Księga Mojżeszowa 48,14

Biblia Brzeska

A tak wyciągnąwszy Izrael prawicę swą, położył ją na głowę Efraimowi, który był młodszy, a lewicę swą na głowie Manassesa, złożywszy tak umyslnie ręce swoje, bo Manasse był pierworodny.
1 Księga Mojżeszowa 48,14

Biblia Gdańska

A wyciągnąwszy Izrael prawicę swoję, włożył ją na głowę Efraima, który był młodszy, lewicę zaś swoję na głowę Manasesa, umyślnie przełożywszy ręce swoje, choć Mananses był pierworodny.
1 Mojżeszowa 48,14

Biblia Tysiąclecia

Ale Izrael, wyciągnąwszy swoją prawą rękę, położył ją na głowie Efraima, mimo że ten był młodszy, lewą zaś rękę - na głowie Manassesa. - Umyślnie tak położył swe ręce, bo przecież Manasses był pierworodnym synem. -
Księga Rodzaju 48,14

Biblia Jakuba Wujka

Który ściągnąwszy prawą rękę, włożył na głowę Efraima, mniejszego brata, a lewą na głowę Manassesa, który był starszy, ręce przełożywszy.
Księga Rodzaju 48,14

Nowa Biblia Gdańska

Ale Israel wyciągnął swoją prawicę i położył ją na głowie Efraima, choć był młodszy; a lewą swą rękę na głowie Menasze, choć Menasze był pierworodnym.
I Księga Mojżesza 48,14

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Izrael wyciągnął swoją prawą rękę, położył ją na głowę Efraima, który był młodszy, a swoją lewą rękę na głowę Manassesa, umyślnie pokładając swoje ręce, choć pierworodny był Manasses.
Księga Rodzaju 48,14

American Standard Version

And Israel stretched out his right hand, and laid it upon Ephraim`s head, who was the younger, and his left hand upon Manasseh`s head, guiding his hands wittingly; for Manasseh was the first-born.
Księga Rodzaju 48,14

Clementine Vulgate

Qui extendens manum dexteram, posuit super caput Ephraim minoris fratris : sinistram autem super caput Manasse qui major natu erat, commutans manus.
Księga Rodzaju 48,14

King James Version

And Israel stretched out his right hand, and laid it upon Ephraim's head, who was the younger, and his left hand upon Manasseh's head, guiding his hands wittingly; for Manasseh was the firstborn.
Księga Rodzaju 48,14

Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

And Israel putteth out his right hand, and placeth [it] upon the head of Ephraim, who [is] the younger, and his left hand upon the head of Manasseh; he hath guided his hands wisely, for Manasseh [is] the first-born.
Księga Rodzaju 48,14

World English Bible

Israel stretched out his right hand, and laid it on Ephraim's head, who was the younger, and his left hand on Manasseh's head, guiding his hands knowingly, for Manasseh was the firstborn.
Księga Rodzaju 48,14

Westminster Leningrad Codex

וַיִּשְׁלַח יִשְׂרָאֵל אֶת־יְמִינֹו וַיָּשֶׁת עַל־רֹאשׁ אֶפְרַיִם וְהוּא הַצָּעִיר וְאֶת־שְׂמֹאלֹו עַל־רֹאשׁ מְנַשֶּׁה שִׂכֵּל אֶת־יָדָיו כִּי מְנַשֶּׁה הַבְּכֹור׃
1 Księga Mojżeszowa 48,14
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić