„Umarł on w pokoju mając sto dwanaście lat i pogrzebano go uroczyście w Niniwie. A miał sześćdziesiąt dwa lata, kiedy zasłabł na oczy. A po przejrzeniu żył w dobrobycie i dawał jałmużny. W dalszym ciągu uwielbiał Boga i oddawał hołd majestatowi Bożemu.”

Biblia Tysiąclecia: Księga Tobiasza 14,2

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - I Księga Mojżeszowa 2,14

Biblia Warszawska

A nazwa trzeciej rzeki: Chiddekel. To ta, która płynie na wschód od Asyrii. Czwartą zaś rzeką jest Eufrat.
I Księga Mojżeszowa 2,14

Biblia Brzeska

Przezwisko też rzeki trzeciej jest Hidekel, ta płynie na wschód słońca ku Asyryjej. A czwarta rzeka jest Euphrates.
1 Księga Mojżeszowa 2,14

Biblia Gdańska

Imię zaś rzeki trzeciej Chydekel, ta płynie na wschód słońca ku Asyryi. A rzeka czwarta jest Eufrates.
1 Mojżeszowa 2,14

Biblia Tysiąclecia

Nazwa rzeki trzeciej - Chiddekel; płynie ona na wschód od Aszszuru. Rzeka czwarta - to Perat.
Księga Rodzaju 2,14

Biblia Jakuba Wujka

Imię zaś rzeki trzeciej Tygrys: ta idzie ku Asyryjczykom. Rzeka czwarta ten jest Eufrates.
Księga Rodzaju 2,14

Nowa Biblia Gdańska

A nazwa trzeciego strumienia to Chidekel; to ten, co płynie na wschód Aszuru. A czwartym strumieniem jest Frat.
I Księga Mojżesza 2,14

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Nazwa zaś trzeciej rzeki – Chiddekel; płynie ona na wschód ku Asyrii. A czwarta rzeka to Eufrat.
Księga Rodzaju 2,14

American Standard Version

And the name of the third river is Hiddekel: that is it which goeth in front of Assyria. And the fourth river is the Euphrates.
Księga Rodzaju 2,14

Clementine Vulgate

Nomen vero fluminis tertii, Tigris : ipse vadit contra Assyrios. Fluvius autem quartus, ipse est Euphrates.
Księga Rodzaju 2,14

King James Version

And the name of the third river is Hiddekel: that is it which goeth toward the east of Assyria. And the fourth river is Euphrates.
Księga Rodzaju 2,14

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

and the name of the third river [is] Hiddekel, it [is] that which is going east of Asshur; and the fourth river is Phrat.
Księga Rodzaju 2,14

World English Bible

The name of the third river is Hiddekel: this is the one which flows in front of Assyria. The fourth river is the Euphrates.
Księga Rodzaju 2,14

Westminster Leningrad Codex

וְשֵׁם הַנָּהָר הַשְּׁלִישִׁי חִדֶּקֶל הוּא הַהֹלֵךְ קִדְמַת אַשּׁוּר וְהַנָּהָר הָרְבִיעִי הוּא פְרָת׃
1 Księga Mojżeszowa 2,14
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić