„Bo który rzekł: Nie będziesz cudzołożył, ten też rzekł: Nie będziesz zabijał, a jeźlibyś nie cudzołożył, ale byś zabił, stałeś się przestępcą zakonu.”

Biblia Gdańska (1632): Jakóba 2,11

Porównanie wersetów
Biblia Tysiąclecia - Dzieje Apostolskie 2,46

Biblia Tysiąclecia

Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca.
Dzieje Apostolskie 2,46

Biblia Brzeska

A ustawicznie trwając zgodnie w kościele i łamiąc w domu chleb, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serdecznej.
Dzieje Apostolskie 2,46

Biblia Gdańska (1632)

A na każdy dzień trwając zgodnie w kościele i chleb łamiąc po domach, przyjmowali pokarm z radością i w prostocie serdecznej.
Dzieje Apostolskie 2,46

Biblia Gdańska (1881)

A na każdy dzień trwając zgodnie w kościele i chleb łamiąc po domach, przyjmowali pokarm z radością i w prostocie serdecznej.
Dzieje Apostolskie 2,46

Biblia Warszawska

Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca,
Dzieje Apostolskie 2,46

Biblia Jakuba Wujka

Co dzień też trwając jednomyślnie w kościele a łamiąc chleb po domiech, pożywali pokarmu z radością i w prostocie serdecznej,
Dzieje Apostolskie 2,46

Nowa Biblia Gdańska

Co dnia zgodnie trwając w Świątyni oraz łamiąc chleb w domu, przyjmowali pokarm w radości oraz prostocie serca,
Dokonania apostołów w Panu Jezusie Chrystusie 2,46

Biblia Przekład Toruński

I codziennie też trwali niezłomnie i jednomyślnie w świątyni, łamiąc także chleb po domach, przyjmowali pokarm z radością i w prostocie serca,
Dzieje Apostolskie 2,46

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Każdego dnia trwali zgodnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z radością i w prostocie serca;
Dzieje Apostolskie 2,46

American Standard Version

And day by day, continuing stedfastly with one accord in the temple, and breaking bread at home, they took their food with gladness and singleness of heart,
Dzieje Apostolskie 2,46

Clementine Vulgate

Quotidie quoque perdurantes unanimiter in templo, et frangentes circa domos panem, sumebant cibum cum exsultatione et simplicitate cordis,
Dzieje Apostolskie 2,46

King James Version

And they, continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart,
Dzieje Apostolskie 2,46

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

καθ ημεραν τε προσκαρτερουντες ομοθυμαδον εν τω ιερω κλωντες τε κατ οικον αρτον μετελαμβανον τροφης εν αγαλλιασει και αφελοτητι καρδιας
Dzieje Apostolskie 2,46

Young's Literal Translation

Daily also continuing with one accord in the temple, breaking also at every house bread, they were partaking of food in gladness and simplicity of heart,
Dzieje Apostolskie 2,46

World English Bible

Day by day, continuing steadfastly with one accord in the temple, and breaking bread at home, they took their food with gladness and singleness of heart,
Dzieje Apostolskie 2,46

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić