„A łatwiej jest niebu i ziemi przeminąć, niż odpaść jednej kresce z literki Prawa.”

Biblia Przekład Toruński: Ewangelia Łukasza 16,17

Porównanie wersetów
Biblia Tysiąclecia - 1 List św. Piotra 1,11

Biblia Tysiąclecia

Badali oni, kiedy i na jaką chwilę wskazywał Duch Chrystusa, który w nich był i przepowiadał cierpienia [przeznaczone] dla Chrystusa i mające potem nastąpić uwielbienia.
1 List św. Piotra 1,11

Biblia Brzeska

Pilnie szukając, na który abo na jaki czas Duch Krystusów w nich wprzód świadcząc, oznajmił utrapienia, które miały przyjdź na Krystusa i chwałę, która po nich przyjdź miała.
1 List św. Piotra 1,11

Biblia Gdańska (1632)

Badając się, na który albo na jaki czas objawiał Duch Chrystusowy, który w nich był, świadcząc pierwej o utrapieniach, które miały przyjść na Chrystusa i o wielkiej za tem chwale.
1 Piotra 1,11

Biblia Gdańska (1881)

Badając się, na który albo na jaki czas objawiał Duch Chrystusowy, który w nich był, świadcząc pierwej o utrapieniach, które miały przyjść na Chrystusa i o wielkiej za tem chwale.
1 Piotra 1,11

Biblia Warszawska

Starając się wybadać, na który albo na jaki to czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusowy, który przepowiadał cierpienia, mające przyjść na Chrystusa, ale też mające potem nastać uwielbienie.
1 List św. Piotra 1,11

Biblia Jakuba Wujka

badając się, na który abo na jaki czas ukazował w nich duch Chrystusów, opowiadając pierwej o utrapieniach tych, które są w Chrystusie, i o chwałach za nimi idących.
1 List św. Piotra 1,11

Nowa Biblia Gdańska

Badając, na jaki, albo na który czas wskazywał w nich Duch Chrystusa, najpierw świadcząc o cierpieniach dla Chrystusa, a zaraz po nich o zaszczytach.
Pierwszy list spisany przez Piotra 1,11

Biblia Przekład Toruński

Wypatrując, na jaki lub na jakiego rodzaju czas wskazywał będący w nich Duch Chrystusa, zapowiadający nadchodzące na Chrystusa cierpienia i następującą po nich chwałę;
1 List Piotra 1,11

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Badali oni, na jaką i jakiego rodzaju porę wskazywał Duch Chrystusa, który był w nich, przepowiadając cierpienia, które miały przyjść na Chrystusa i mającą potem nastąpić chwałę.
I List Piotra 1,11

American Standard Version

searching what [time] or what manner of time the Spirit of Christ which was in them did point unto, when it testified beforehand the sufferings of Christ, and the glories that should follow them.
1 List Piotra 1,11

Clementine Vulgate

scrutantes in quod vel quale tempus significaret in eis Spiritus Christi : prnuntians eas qu in Christo sunt passiones, et posteriores glorias :
1 List Piotra 1,11

King James Version

Searching what, or what manner of time the Spirit of Christ which was in them did signify, when it testified beforehand the sufferings of Christ, and the glory that should follow.
1 List Piotra 1,11

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ερευνωντες εις τινα η ποιον καιρον εδηλου το εν αυτοις πνευμα χριστου προμαρτυρομενον τα εις χριστον παθηματα και τας μετα ταυτα δοξας
1 List Piotra 1,11

Young's Literal Translation

searching in regard to what or what manner of time the Spirit of Christ that was in them was manifesting, testifying beforehand the sufferings of Christ and the glory after these,
1 List Piotra 1,11

World English Bible

searching for what or what kind of time the Spirit of Christ, which was in them, pointed to, when he testified beforehand the sufferings of Christ, and the glories that should follow them.
1 List Piotra 1,11

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić