„Ujrzeli Boga Izraela, a pod Jego stopami jakby jakieś dzieło z szafirowych kamieni, świecących jak samo niebo.”

Biblia Tysiąclecia: Księga Wyjścia 24,10

Porównanie wersetów
Textus Receptus NT - 1 List do Tymoteusza 2,6

Textus Receptus NT

ο δους εαυτον αντιλυτρον υπερ παντων το μαρτυριον καιροις ιδιοις
1 List do Tymoteusza 2,6

Biblia Brzeska

Który samego siebie wydał zapłatą odkupienia za wszytki, który jest onym świadectwem naznaczonym czasom swoim.
1 List św. Pawła do Tymoteusza 2,6

Biblia Gdańska (1632)

Który dał samego siebie na okup za wszystkich, co jest świadectwem czasów jego.
1 Tymoteusza 2,6

Biblia Gdańska (1881)

Który dał samego siebie na okup za wszystkich, co jest świadectwem czasów jego.
1 Tymoteusza 2,6

Biblia Tysiąclecia

który wydał siebie samego na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie.
1 List do Tymoteusza 2,6

Biblia Warszawska

Który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie.
1 List św. Pawła do Tymoteusza 2,6

Biblia Jakuba Wujka

który samego siebie dał odkupienie za wszytki, świadectwo czasów swych,
1 List do Tymoteusza 2,6

Nowa Biblia Gdańska

Który na świadectwo właściwym czasom, oddał siebie samego jako okup za wszystkich.
Pierwszy list do Tymoteusza 2,6

Biblia Przekład Toruński

Który dał siebie samego na okup za wszystkich, na świadectwo swoich czasów.
1 List do Tymoteusza 2,6

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Który wydał samego siebie na okup za wszystkich, na świadectwo we właściwym czasie.
I List do Tymoteusza 2,6

American Standard Version

who gave himself a ransom for all; the testimony [to be borne] in its own times;
1 List do Tymoteusza 2,6

Clementine Vulgate

qui dedit redemptionem semetipsum pro omnibus, testimonium temporibus suis :
1 List do Tymoteusza 2,6

King James Version

Who gave himself a ransom for all, to be testified in due time.
1 List do Tymoteusza 2,6

Septuaginta LXX


Young's Literal Translation

who did give himself a ransom for all -- the testimony in its own times --
1 List do Tymoteusza 2,6

World English Bible

who gave himself as a ransom for all; the testimony in its own times;
1 List do Tymoteusza 2,6

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić