„Tak żeście się wy stali za wzór wszystkim wierzącym w Macedonii i w Achai.”

Biblia Gdańska (1881): 1 Tesalonicensów 1,7

Porównanie wersetów
Textus Receptus NT - 1 List do Tymoteusza 1,7

Textus Receptus NT

θελοντες ειναι νομοδιδασκαλοι μη νοουντες μητε α λεγουσιν μητε περι τινων διαβεβαιουνται
1 List do Tymoteusza 1,7

Biblia Brzeska

Chcąc być nauczycielmi zakonu, nie rozumieją, co mówią, ani o których rzeczach twierdzą.
1 List św. Pawła do Tymoteusza 1,7

Biblia Gdańska (1632)

Chcąc być nauczycielami zakonu, nie rozumieją ani tego, co mówią, ani co za pewne twierdzą.
1 Tymoteusza 1,7

Biblia Gdańska (1881)

Chcąc być nauczycielami zakonu, nie rozumieją ani tego, co mówią, ani co za pewne twierdzą.
1 Tymoteusza 1,7

Biblia Tysiąclecia

Chcieli uchodzić za uczonych w Prawie nie rozumiejąc ani tego, co mówią, ani tego, co stanowczo twierdzą.
1 List do Tymoteusza 1,7

Biblia Warszawska

Chcą być nauczycielami zakonu, a nie rozumieją należycie ani tego, co mówią, ani tego, co twierdzą.
1 List św. Pawła do Tymoteusza 1,7

Biblia Jakuba Wujka

chcąc być nauczycielmi zakonu, nie rozumiejąc ani co mówią, ani o czym twierdzą.
1 List do Tymoteusza 1,7

Nowa Biblia Gdańska

Chcą być nauczycielami Prawa, a nie rozumieją ani tego, co mówią, ani o czym zapewniają.
Pierwszy list do Tymoteusza 1,7

Biblia Przekład Toruński

Chcą być nauczycielami Prawa, a nie rozumieją ani tego, co mówią, ani o czym tak stanowczo twierdzą.
1 List do Tymoteusza 1,7

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Chcąc być nauczycielami prawa, nie rozumiejąc ani tego, co mówią, ani tego, co stanowczo twierdzą.
I List do Tymoteusza 1,7

American Standard Version

desiring to be teachers of the law, though they understand neither what they say, nor whereof they confidently affirm.
1 List do Tymoteusza 1,7

Clementine Vulgate

volentes esse legis doctores, non intelligentes neque qu loquuntur, neque de quibus affirmant.
1 List do Tymoteusza 1,7

King James Version

Desiring to be teachers of the law; understanding neither what they say, nor whereof they affirm.
1 List do Tymoteusza 1,7

Septuaginta LXX


Young's Literal Translation

willing to be teachers of law, not understanding either the things they say, nor concerning what they asseverate,
1 List do Tymoteusza 1,7

World English Bible

desiring to be teachers of the law, though they understand neither what they say, nor about what they strongly affirm.
1 List do Tymoteusza 1,7

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić