„Brzemię Niniwy. Księgi widzenia Nahuma Elkosejczyka.”

Biblia Gdańska: Nahum 1,1

Porównanie wersetów
King James Version - Księga Izajasza 60,18

King James Version

Violence shall no more be heard in thy land, wasting nor destruction within thy borders; but thou shalt call thy walls Salvation, and thy gates Praise.
Księga Izajasza 60,18

Biblia Brzeska

Gwałtu więcej w ziemi twej nie będzie, ani zburzenia, ani spustoszenia na granicach twoich, ale mur twój będzie nazwan zbawieniem, a brany twoje chwałą.
Księga Izajasza 60,18

Biblia Gdańska

Nie będzie więcej słychać o drapiestwie w ziemi twojej, o zburzeniu i spustoszeniu na granicach twoich; ale ogłaszać będziesz zbawienie na murach twoich, a chwałę w bramach twoich.
Izajasz 60,18

Biblia Tysiąclecia

Już się nie usłyszy o krzywdzie w twym kraju, o spustoszeniu i zagładzie w twoich granicach. Murom twoim nadasz miano "Ocalenie", a bramom twoim "Chwała".
Księga Izajasza 60,18

Biblia Warszawska

I już nie będzie się słyszeć o gwałcie w twojej ziemi ani o spustoszeniu i zniszczeniu w obrębie twoich granic, lecz nazwiesz swoje mury zbawieniem, a swoje bramy chwałą.
Księga Izajasza 60,18

Biblia Jakuba Wujka

Nie usłyszą więcej nieprawości w ziemi twojej, spustoszenia i plądrowania w granicach twoich, a zbawienie osiędzie mury twoje, a twoje bramy chwalenie.
Księga Izajasza 60,18

Nowa Biblia Gdańska

W twoim kraju nie będzie nadal słychać o grabieży, o klęsce oraz ruinie w twych granicach; w twoich murach ogłosisz zbawienie, a w twoich bramach – chwałę.
Księga Izajasza 60,18

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Nie będzie więcej słychać o przemocy w twojej ziemi ani o spustoszeniu i zniszczeniu w twoich granicach; ale nazwiesz swoje mury Zbawieniem, a twoje bramy – Chwałą.
Księga Izajasza 60,18

American Standard Version

Violence shall no more be heard in thy land, desolation nor destruction within thy borders; but thou shalt call thy walls Salvation, and thy gates Praise.
Księga Izajasza 60,18

Clementine Vulgate

Non audietur ultra iniquitas in terra tua ;vastitas et contritio in terminis tuis :et occupabit salus muros tuos,et portas tuas laudatio.
Księga Izajasza 60,18

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

Violence is not heard any more in thy land, Spoiling and destruction in thy borders, And thou hast called `Salvation` thy walls, And thy gates, `Praise.`
Księga Izajasza 60,18

World English Bible

Violence shall no more be heard in your land, desolation nor destruction within your borders; but you shall call your walls Salvation, and your gates Praise.
Księga Izajasza 60,18

Westminster Leningrad Codex

לֹא־יִשָּׁמַע עֹוד חָמָס בְּאַרְצֵךְ שֹׁד וָשֶׁבֶר בִּגְבוּלָיִךְ וְקָרָאת יְשׁוּעָה חֹומֹתַיִךְ וּשְׁעָרַיִךְ תְּהִלָּה׃
Księga Izajasza 60,18
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić