„Większa będzie sława domu tego pośledniego, niż onego pierwszego, mówi Pan zastępów; bo na tem miejscu dam pokój, mówi Pan zastępów.”

Biblia Gdańska (1881): Aggieusz 2,10

Porównanie wersetów
King James Version - 2 List do Tesaloniczan 1,2

King James Version

Grace unto you, and peace, from God our Father and the Lord Jesus Christ.
2 List do Tesaloniczan 1,2

Biblia Brzeska

Łaska niech wam będzie i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezu Krysta.
2 List św. Pawła do Tesaloniczan 1,2

Biblia Gdańska (1632)

Łaska wam i pokój niech będzie od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa.
2 Tesalonicensów 1,2

Biblia Gdańska (1881)

Łaska wam i pokój niech będzie od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa.
2 Tesalonicensów 1,2

Biblia Tysiąclecia

Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa!
2 List do Tesaloniczan 1,2

Biblia Warszawska

Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa.
2 List św. Pawła do Tesaloniczan 1,2

Biblia Jakuba Wujka

Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa.
2 List do Tesaloniczan 1,2

Nowa Biblia Gdańska

Łaska wam i pokój od naszego Ojca - Boga oraz Pana Jezusa Chrystusa.
Drugi list do Tesaloniczan 1,2

Biblia Przekład Toruński

Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa.
2 List do Tesaloniczan 1,2

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i Pana Jezusa Chrystusa.
II List do Tesaloniczan 1,2

American Standard Version

Grace to you and peace from God the Father and the Lord Jesus Christ.
2 List do Tesaloniczan 1,2

Clementine Vulgate

Gratia vobis, et pax a Deo Patre nostro, et Domino Jesu Christo.
2 List do Tesaloniczan 1,2

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου
2 List do Tesaloniczan 1,2

Young's Literal Translation

Grace to you, and peace, from God our Father, and the Lord Jesus Christ!
2 List do Tesaloniczan 1,2

World English Bible

Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.
2 List do Tesaloniczan 1,2

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić