„I tych, którzy na dachach oddają pokłon wojsku niebieskiemu; i tych, którzy oddają pokłon, przysięgając na PANA i na Milkoma;”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Sofoniasza 1,5

Porównanie wersetów
King James Version - 2 List Piotra 1,4

King James Version

Whereby are given unto us exceeding great and precious promises: that by these ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust.
2 List Piotra 1,4

Biblia Brzeska

Z tego, iż nawięcsze i nakosztownejsze obietnice nam są darowane, abyście się przez ty stali uczestniki Boskiego przyrodzenia, uszedszy skażenia, które jest na świecie przez pożądliwość.
2 List św. Piotra 1,4

Biblia Gdańska (1632)

Przez co bardzo wielkie i kosztowne obietnice nam są darowane, abyście się przez nie stali uczestnikami Boskiego przyrodzenia, uszedłszy skażenia tego, które jest na świecie w pożądliwościach.
2 Piotra 1,4

Biblia Gdańska (1881)

Przez co bardzo wielkie i kosztowne obietnice nam są darowane, abyście się przez nie stali uczestnikami Boskiego przyrodzenia, uszedłszy skażenia tego, które jest na świecie w pożądliwościach.
2 Piotra 1,4

Biblia Tysiąclecia

Przez nie zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice, abyście się przez nie stali uczestnikami Boskiej natury, gdy już wyrwaliście się z zepsucia [wywołanego] żądzą na świecie.
2 List św. Piotra 1,4

Biblia Warszawska

Przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość.
2 List św. Piotra 1,4

Biblia Jakuba Wujka

przez którego nawiętsze i kosztowne obietnice nam darował, abyście się przez nie zstali uczestnikami Boskiego przyrodzenia, odbieżawszy skażenia tej pożądliwości, która jest na świecie.
2 List św. Piotra 1,4

Nowa Biblia Gdańska

Dlatego dał nam w darze największe oraz kosztowne obietnice, abyście pośród nich stali się współuczestnikami Boskiej natury, gdy uciekliście od tego, co jest na świecie w pragnieniu deprawacji.
Drugi list spisany przez Piotra 1,4

Biblia Przekład Toruński

Przez które zostały nam dane największe i drogocenne obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, jako ci, którzy uciekli od zepsucia, które na tym świecie jest przez pożądliwość.
2 List Piotra 1,4

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Przez to zostały nam dane bardzo wielkie i cenne obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami Boskiej natury, uniknąwszy zepsucia, które wskutek pożądliwości jest na świecie.
II List Piotra 1,4

American Standard Version

whereby he hath granted unto us his precious and exceeding great promises; that through these ye may become partakers of the divine nature, having escaped from the corruption that is in that world by lust.
2 List Piotra 1,4

Clementine Vulgate

per quem maxima, et pretiosa nobis promissa donavit : ut per hc efficiamini divin consortes natur : fugientes ejus, qu in mundo est, concupiscenti corruptionem.
2 List Piotra 1,4

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

δι ων τα μεγιστα ημιν και τιμια επαγγελματα δεδωρηται ινα δια τουτων γενησθε θειας κοινωνοι φυσεως αποφυγοντες της εν κοσμω εν επιθυμια φθορας
2 List Piotra 1,4

Young's Literal Translation

through which to us the most great and precious promises have been given, that through these ye may become partakers of a divine nature, having escaped from the corruption in the world in desires.
2 List Piotra 1,4

World English Bible

whereby he has granted to us his precious and exceedingly great promises; that through these you may become partakers of the divine nature, having escaped from the corruption that is in that world by lust.
2 List Piotra 1,4

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić