„Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie.”

Biblia Warszawska: 1 List św. Jana 3,8

Porównanie wersetów
Biblia Gdańska (1632) - Mateusza 2,21

Biblia Gdańska (1632)

A on wstawszy, wziął do siebie dzieciątko i matkę jego, i przyszedł do ziemi Izraelskiej.
Mateusza 2,21

Biblia Brzeska

Tedy on ocuciwszy się, wziął dzieciątko i matkę jego i przyszedł do ziemie izraelskiej.
Ewangelia św. Mateusza 2,21

Biblia Gdańska (1881)

A on wstawszy, wziął do siebie dzieciątko i matkę jego, i przyszedł do ziemi Izraelskiej.
Mateusza 2,21

Biblia Tysiąclecia

On więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela.
Ewangelia wg św. Mateusza 2,21

Biblia Warszawska

Wstał więc, wziął dziecię oraz matkę jego i powrócił do ziemi izraelskiej.
Ewangelia św. Mateusza 2,21

Biblia Jakuba Wujka

Który wstawszy, wziął dziecię i matkę jego i przyszedł do ziemie Izraelskiej.
Ewangelia wg św. Mateusza 2,21

Nowa Biblia Gdańska

Więc on wstał, wziął dzieciątko oraz jego matkę, i przyszedł do ziemi Israela.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 2,21

Biblia Przekład Toruński

Wstał więc, wziął dziecię oraz Jego matkę i przyszedł do ziemi Izraela.
Ewangelia Mateusza 2,21

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Wstał więc, wziął dziecko oraz jego matkę i przybył do ziemi izraelskiej.
Ewangelia Mateusza 2,21

American Standard Version

And he arose and took the young child and his mother, and came into the land of Israel.
Ewangelia Mateusza 2,21

Clementine Vulgate

Qui consurgens, accepit puerum, et matrem ejus, et venit in terram Isral.
Ewangelia Mateusza 2,21

King James Version

And he arose, and took the young child and his mother, and came into the land of Israel.
Ewangelia Mateusza 2,21

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ο δε εγερθεις παρελαβεν το παιδιον και την μητερα αυτου και ηλθεν εις γην ισραηλ
Ewangelia Mateusza 2,21

Young's Literal Translation

And he, having risen, took the child and his mother, and came to the land of Israel,
Ewangelia Mateusza 2,21

World English Bible

He arose and took the young child and his mother, and came into the land of Israel.
Ewangelia Mateusza 2,21

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić