„Powiadacie też: O, co to za umęczenie! I tym gardzicie – mówi WIEKUISTY Zastępów. Przywlekacie zagrabione, chrome i schorzałe – po czym składacie to na ofiarę. Czy mam to przyjąć z upodobaniem z waszej ręki? – mówi WIEKUISTY.”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Malachiasza 1,13

Porównanie wersetów
Biblia Gdańska (1632) - Izajasz 59,1

Biblia Gdańska (1632)

Oto nie jest ukrócona ręka Pańska, aby zbawić nie mogła; a nie jest obciążone ucho jego, aby wysłuchać nie mogło.
Izajasz 59,1

Biblia Brzeska

Oto ręka Pańska nie jest ukrócona, aby zbawić nie mogła, a ucho jego nie jest zatulone, aby wysłuchać nie miało.
Księga Izajasza 59,1

Biblia Gdańska (1881)

Oto nie jest ukrócona ręka Pańska, aby zbawić nie mogła; a nie jest obciążone ucho jego, aby wysłuchać nie mogło.
Izajasz 59,1

Biblia Tysiąclecia

Nie! Ręka Pana nie jest tak krótka, żeby nie mogła ocalić, ani słuch Jego tak przytępiony, by nie mógł usłyszeć.
Księga Izajasza 59,1

Biblia Warszawska

Oto ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie mogła pomóc, a jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie słyszeć.
Księga Izajasza 59,1

Biblia Jakuba Wujka

Oto nie ukróciła się ręka PANska, aby nie mogła zbawić, ani się obciążyło ucho jego, aby nie usłyszało.
Księga Izajasza 59,1

Nowa Biblia Gdańska

Oto nieukrócona jest ręka WIEKUISTEGO, aby nie mogła wspomóc; ani nie przytępione Jego ucho, aby nie mogło wysłuchać.
Księga Izajasza 59,1

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Oto ręka PANA nie jest skrócona, aby nie mogła zbawić, ani jego ucho nie jest przytępione, aby nie mogło wysłuchać.
Księga Izajasza 59,1

American Standard Version

Behold, Jehovah`s hand is not shortened, that it cannot save; neither his ear heavy, that it cannot hear:
Księga Izajasza 59,1

Clementine Vulgate

[Ecce non est abbreviata manus Domini, ut salvare nequeat,neque aggravata est auris ejus, ut non exaudiat.
Księga Izajasza 59,1

King James Version

Behold, the LORD'S hand is not shortened, that it cannot save; neither his ear heavy, that it cannot hear:
Księga Izajasza 59,1

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

Lo, the hand of Jehovah Hath not been shortened from saving, Nor heavy his ear from hearing.
Księga Izajasza 59,1

World English Bible

Behold, Yahweh's hand is not shortened, that it can't save; neither his ear heavy, that it can't hear:
Księga Izajasza 59,1

Westminster Leningrad Codex

הֵן לֹא־קָצְרָה יַד־יְהוָה מֵהֹושִׁיעַ וְלֹא־כָבְדָה אָזְנֹו מִשְּׁמֹועַ׃
Księga Izajasza 59,1
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić