„Czternastego dnia miesiąca tego, między dwoma wieczorami, obchodzić je będziecie czasu naznaczonego; według wszystkich obrzędów jego, i według wszystkich ceremonii jego, obchodzić je będziecie.”

Biblia Gdańska (1881): 4 Mojżeszowa 9,3

Porównanie wersetów
Biblia Brzeska - 1 Księga Mojżeszowa 2,19

Biblia Brzeska

Także Pan Bóg, gdy już stworzył z ziemie wszytki źwierzęta polne i wszystki ptaki powietrzne, przywiódł je do Adama, aby oglądał jakoby je przezwać miał. A każda rzecz, która jedno miała duszę żywą jako nazwał Adam, tak było imię jej.
1 Księga Mojżeszowa 2,19

Biblia Gdańska (1632)

A gdy stworzył Pan Bóg z ziemi wszelki zwierz polny, i wszelkie ptactwo niebieskie, tedy je przywiódł do Adama, aby obaczył jakoby je nazwać miał; a jakoby nazwał Adam każdą duszę żywiącą, tak aby było imię jej.
1 Mojżeszowa 2,19

Biblia Gdańska (1881)

A gdy stworzył Pan Bóg z ziemi wszelki zwierz polny, i wszelkie ptactwo niebieskie, tedy je przywiódł do Adama, aby obaczył jakoby je nazwać miał; a jakoby nazwał Adam każdą duszę żywiącą, tak aby było imię jej.
1 Mojżeszowa 2,19

Biblia Tysiąclecia

Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta lądowe i wszelkie ptaki powietrzne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby przekonać się, jaką on da im nazwę. Każde jednak zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało nazwę "istota żywa".
Księga Rodzaju 2,19

Biblia Warszawska

Utworzył więc Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie zwierzęta i wszelkie ptactwo niebios i przyprowadził do człowieka, aby zobaczyć, jak je nazwie, a każda istota żywa miała mieć taką nazwę, jaką nada jej człowiek.
I Księga Mojżeszowa 2,19

Biblia Jakuba Wujka

Utworzywszy tedy PAN Bóg z ziemie wszelkie zwierzęta ziemne i wszelkie ptastwo powietrzne, przywiódł je do Adama, wszystko bowiem, co nazwał Adam duszę żywiącą, to jest imię jego.
Księga Rodzaju 2,19

Nowa Biblia Gdańska

I PAN Bóg, który utworzył z ziemi wszystkie dzikie zwierzęta, i całe ptactwo nieba, przyprowadził je do człowieka, aby zobaczyć, jak je nazwie. A jak człowiek nazwie każdą żywą istotę - taką będzie jej nazwa.
I Księga Mojżesza 2,19

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

I ukształtował PAN Bóg z ziemi wszelkie zwierzęta polne i wszelkie ptactwo niebieskie, i przyprowadził je do Adama, aby zobaczyć, jak je nazwie; a jak Adam nazwał każdą istotę żywą, taka była jej nazwa.
Księga Rodzaju 2,19

American Standard Version

And out of the ground Jehovah God formed every beast of the field, and every bird of the heavens; and brought them unto the man to see what he would call them: and whatsoever the man called every living creature, that was the name thereof.
Księga Rodzaju 2,19

Clementine Vulgate

Formatis igitur Dominus Deus de humo cunctis animantibus terr, et universis volatilibus cli, adduxit ea ad Adam, ut videret quid vocaret ea : omne enim quod vocavit Adam anim viventis, ipsum est nomen ejus.
Księga Rodzaju 2,19

King James Version

And out of the ground the LORD God formed every beast of the field, and every fowl of the air; and brought them unto Adam to see what he would call them: and whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof.
Księga Rodzaju 2,19

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

And Jehovah God formeth from the ground every beast of the field, and every fowl of the heavens, and bringeth in unto the man, to see what he doth call it; and whatever the man calleth a living creature, that [is] its name.
Księga Rodzaju 2,19

World English Bible

Out of the ground Yahweh God formed every animal of the field, and every bird of the sky, and brought them to the man to see what he would call them. Whatever the man called every living creature, that was its name.
Księga Rodzaju 2,19

Westminster Leningrad Codex

וַיִּצֶר יְהוָה אֱלֹהִים מִן־הָאֲדָמָה כָּל־חַיַּת הַשָּׂדֶה וְאֵת כָּל־עֹוף הַשָּׁמַיִם וַיָּבֵא אֶל־הָאָדָם לִרְאֹות מַה־יִּקְרָא־לֹו וְכֹל אֲשֶׁר יִקְרָא־לֹו הָאָדָם נֶפֶשׁ חַיָּה הוּא שְׁמֹו׃
1 Księga Mojżeszowa 2,19
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić