„Ale mając żywność i odzienie, na tym przestaniemy.”

Biblia Brzeska: 1 List św. Pawła do Tymoteusza 6,8

Porównanie wersetów
Biblia Gdańska (1881) - Mateusza 20,5

Biblia Gdańska (1881)

A oni poszli. Zasię wyszedłszy o szóstej i dziewiątej godzinie, także uczynił.
Mateusza 20,5

Biblia Brzeska

A oni poszli. Zasię wyszedszy około szóstej i dziewiątej godziny, także uczynił.
Ewangelia św. Mateusza 20,5

Biblia Gdańska (1632)

A oni poszli. Zasię wyszedłszy o szóstej i dziewiątej godzinie, także uczynił.
Mateusza 20,5

Biblia Tysiąclecia

Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił.
Ewangelia wg św. Mateusza 20,5

Biblia Warszawska

I oni poszli. Znowu o szóstej i o dziewiątej godzinie wyszedł i uczynił tak samo.
Ewangelia św. Mateusza 20,5

Biblia Jakuba Wujka

A oni poszli. I zasię wyszedł około szóstej i dziewiątej godzinie, i także uczynił.
Ewangelia wg św. Mateusza 20,5

Nowa Biblia Gdańska

Więc oni poszli. I znowu wyszedł około szóstej, i dziewiątej godziny oraz zrobił podobnie.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 20,5

Biblia Przekład Toruński

I oni poszli. Ponownie wyszedł około szóstej i dziewiątej godziny, i uczynił tak samo.
Ewangelia Mateusza 20,5

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Około godziny szóstej i dziewiątej wyszedł znowu i zrobił tak samo.
Ewangelia Mateusza 20,5

American Standard Version

Again he went out about the sixth and the ninth hour, and did likewise.
Ewangelia Mateusza 20,5

Clementine Vulgate

Illi autem abierunt. Iterum autem exiit circa sextam et nonam horam : et fecit similiter.
Ewangelia Mateusza 20,5

King James Version

Again he went out about the sixth and ninth hour, and did likewise.
Ewangelia Mateusza 20,5

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

παλιν εξελθων περι εκτην και εννατην ωραν εποιησεν ωσαυτως
Ewangelia Mateusza 20,5

Young's Literal Translation

and they went away. `Again, having gone forth about the sixth and the ninth hour, he did in like manner.
Ewangelia Mateusza 20,5

World English Bible

Again he went out about the sixth and the ninth hour, and did likewise.
Ewangelia Mateusza 20,5

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić