„A tak niechaj będzie wiadomo królowi, iż jesliby to miasto było zbudowane, a mury jego z gruntu oprawione, tedyć ani podatku, ani cła, ani dani dorocznej nie dadzą i umniejszysz dochodów królewskich.”

Biblia Brzeska: Księga Ezdrasza 4,13

Porównanie wersetów
American Standard Version - 1 List do Koryntian 14,4

American Standard Version

He that speaketh in a tongue edifieth himself; but he that prophesieth edifieth the church.
1 List do Koryntian 14,4

Biblia Brzeska

Który językiem obcym mówi, samego siebie buduje; a który prorokuje, zbór buduje.
1 List św. Pawła do Koryntian 14,4

Biblia Gdańska

Kto językiem obcym mówi, samego siebie buduje; ale kto prorokuje, ten zbór buduje.
1 Koryntów 14,4

Biblia Tysiąclecia

Ten, kto mówi językiem, buduje siebie samego, kto zaś prorokuje, buduje Kościół.
1 List do Koryntian 14,4

Biblia Warszawska

Kto językami mówi, siebie tylko buduje; a kto prorokuje, zbór buduje.
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 14,4

Biblia Jakuba Wujka

Kto językiem mówi, samego siebie buduje; lecz kto prorokuje, kościół Boży buduje.
1 List do Koryntian 14,4

Nowa Biblia Gdańska

Kto mówi językiem - samego siebie buduje; zaś ten, co prorokuje - buduje zgromadzenie wybranych.
Pierwszy list do Koryntian 14,4

Biblia Przekład Toruński

Kto mówi innym językiem, buduje samego siebie; a kto prorokuje, ten buduje zbór.
1 List do Koryntian 14,4

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Kto mówi obcym językiem, buduje samego siebie, ale kto prorokuje, buduje kościół.
I List do Koryntian 14,4

Clementine Vulgate

Qui loquitur lingua, semetipsum dificat : qui autem prophetat, ecclesiam Dei dificat.
1 List do Koryntian 14,4

King James Version

He that speaketh in an unknown tongue edifieth himself; but he that prophesieth edifieth the church.
1 List do Koryntian 14,4

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ο λαλων γλωσση εαυτον οικοδομει ο δε προφητευων εκκλησιαν οικοδομει
1 List do Koryntian 14,4

Young's Literal Translation

he who is speaking in an [unknown] tongue, himself doth edify, and he who is prophesying, an assembly doth edify;
1 List do Koryntian 14,4

World English Bible

He who speaks in another language edifies himself, but he who prophesies edifies the assembly.
1 List do Koryntian 14,4

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić