„A wyszedszy chodzili po miasteczkach, opowiadając Ewanielią a wszędzie uzdrawiając.”

Biblia Jakuba Wujka: Ewangelia wg św. Łukasza 9,6

Porównanie wersetów
American Standard Version - 1 List do Koryntian 14,31

American Standard Version

For ye all can prophesy one by one, that all may learn, and all may be exhorted;
1 List do Koryntian 14,31

Biblia Brzeska

Bo możecie wszyscy po jednemu prorokować, aby się wszyscy uczyli i wszyscy pocieszeni byli.
1 List św. Pawła do Koryntian 14,31

Biblia Gdańska

Bo możecie wszyscy jeden po drugim prorokować, aby się wszyscy uczyli i wszyscy pocieszeni byli.
1 Koryntów 14,31

Biblia Tysiąclecia

Możecie bowiem w ten sposób prorokować wszyscy, jeden po drugim, aby wszyscy byli pouczeni i podniesieni na duchu.
1 List do Koryntian 14,31

Biblia Warszawska

Możecie bowiem kolejno wszyscy prorokować, aby się wszyscy czegoś nauczyli i wszyscy zachęty doznali.
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 14,31

Biblia Jakuba Wujka

Bo możecie wszyscy po jednemu prorokować, aby się wszyscy uczyli i wszyscy napomnieni byli.
1 List do Koryntian 14,31

Nowa Biblia Gdańska

Gdyż wszyscy po kolei możecie prorokować, aby się wszyscy mogli uczyć oraz wszyscy mogli być pocieszeni;
Pierwszy list do Koryntian 14,31

Biblia Przekład Toruński

Bo wszyscy możecie pojedyńczo prorokować, aby wszyscy się uczyli i wszyscy doznawali zachęty.
1 List do Koryntian 14,31

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Możecie bowiem wszyscy, jeden po drugim prorokować, aby się wszyscy uczyli i wszyscy zostali pocieszeni.
I List do Koryntian 14,31

Clementine Vulgate

Potestis enim omnes per singulos prophetare : ut omnes discant, et omnes exhortentur :
1 List do Koryntian 14,31

King James Version

For ye may all prophesy one by one, that all may learn, and all may be comforted.
1 List do Koryntian 14,31

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

δυνασθε γαρ καθ ενα παντες προφητευειν ινα παντες μανθανωσιν και παντες παρακαλωνται
1 List do Koryntian 14,31

Young's Literal Translation

for ye are able, one by one, all to prophesy, that all may learn, and all may be exhorted,
1 List do Koryntian 14,31

World English Bible

For you all can prophesy one by one, that all may learn, and all may be exhorted.
1 List do Koryntian 14,31

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić