„Tedy wywiódł syna królewskiego, i włożył nań koronę, i świadectwo. I uczynili go królem, i pomazali go, a klaskając rękoma mówili: Niech żyje król!”

Biblia Gdańska (1881): 2 Królewska 11,12

Nawigacja

Biblia Warszawska
Księga Jozuego 12:9

12:1
A oto królowie ziemi, których synowie izraelscy wytracili i których ziemię wzięli w posiadanie za Jordanem, na wschodzie, od rzeki Arnon aż do góry Hermonu oraz cały step na wschodzie:
12:2
Sychon, król Amorejczyków, który mieszkał w Cheszbonie, a panował od Aroer, które leży nad brzegiem rzeki Arnon, poprzez środek doliny i połowę Gileadu, aż do rzeki Jabbok, granicy Ammonitów,
12:3
I nad stepem aż do morza Kinneret na wschodzie, i aż do morza stepu, Morza Słonego na wschodzie w kierunku Bet-Hajjeszimot, a na południu nad ziemią pod zboczem gór Pizga
12:4
Oraz nad obszarem, należącym do Oga, króla Baszanu, który ocalał z rodu olbrzymów, mieszkał w Asztarot i w Edrei;
12:5
A panował nad pasmem gór Hermon i nad Salchą, całym Baszanem aż do granic Geruszytów i Maachatytów oraz połową Gileadu, stanowiącego też granicę Sychona, króla Cheszbonu.
12:6
Mojżesz, sługa Pana, i synowie izraelscy wytracili ich; Mojżesz, sługa Pana, oddał ich ziemię w posiadanie Rubenitom, Gadytom i połowie plemienia Manassesa.
12:7
A oto królowie ziemi, których wytracił Jozue i synowie izraelscy po drugiej stronie Jordanu na zachodzie, począwszy od Baal-Gad w dolinie Libanu aż do Łysej Góry, wznoszącej się w stronę Seiru. Jozue oddał ich ziemię w posiadanie plemionom izraelskim, każdemu odpowiedni dla niego dział,
12:8
W górach, na nizinie, na stepie, na zboczach górskich, na puszczy, w krainie południowej: ziemie Chetejczyków, Amorejczyków, Kananejczyków, Peryzyjczyków, Chiwwijczyków i Jebuzejczyków.
12:9
Król Jerycha jeden; król Aj obok Betelu jeden;
12:10
Król Jeruzalem jeden; król Hebronu jeden;
12:11
Król Jarmutu jeden; król Lachiszu jeden;
12:12
Król Eglonu jeden; król Gezeru jeden;
12:13
Król Debiru jeden; król Gederu jeden;
12:14
Król Hormu jeden; król Aradu jeden;
12:15
Król Libny jeden; król Adullam jeden;
12:16
Król Makkeda jeden; król Betelu jeden;
12:17
Król Tappuachu jeden; król Cheferu jeden;
12:18
Król Efeku jeden; król Laszaronu jeden;
12:19
Król Madonu jeden; król Chasoru jeden;
12:20
Król Szimron-Meronu jeden; król Achszafu jeden;
12:21
Król Taanachu jeden; król Megiddo jeden;
12:22
Król Kedeszu jeden; król Joknoamu pod Karmelem jeden;
12:23
Król Doru w paśmie gór Dor jeden; król Goim w Gilgal jeden;
12:24
Król Tirsy jeden; razem trzydziestu jeden królów.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Bo Ja, Pan, jestem twoim Bogiem, który cię ująłem za twoją prawicę i który mówię do ciebie: Nie bój się, Ja cię wspomogę!
Iz 41:13

W Chrystusie

I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem - łaską zbawieni jesteście
Efez 2:5

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Juda wydał swojego pierworodnego syna (Er) aby ożenił się z Tamar. Bóg zabił go ponieważ był nikczemny. Wtedy Juda dał swojego drugiego syna (Onan) aby także ożenił się z Tamar. Bóg zabił go także ponieważ on także był nikczemny. Juda nie chciał już wydać swojego ostatniego syna aby ożenił się z Tamar, ale potem nieświadomie uprawiał (Juda) sex z Tamar myśląc że jest ona prostytutką. Tamar urodziła mu bliźniaki (I Mojż 38:6-26).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Bo Pan miłuje prawo I nie opuszcza swoich wiernych, Na wieki ich strzeże; Potomstwo bezbożnych zaś będzie wytępione.
Ps 37:28


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić