„Porąbam wozy z Efraim, a konie z Jeruzalem, łuki wojenne będą złamane, a w pokoju będzie się umawiał z narody, opanowanie jego będzie morza do morza, od rzeki aż do końca ziemie.”

Biblia Brzeska: Księga Zachariasza 9,10

Biblia Warszawska
Księga: I Księga Kronik 25:1

25:1
Następnie Dawid i dowódcy wojska wyodrębnili synów Asafa, Hemana i Jedutuna, ludzi natchnionych, do służby przez grę na lutniach, cytrach i cymbałach; liczba zaś wykonujących czynności tej ich służby obejmowała:
25:2
Z synów Asafa: Zakkura, Józefa, Netaniasza i Asarelę, synów Asafa, pod kierownictwem Asafa, który w natchnieniu grywał według wskazówek samego króla,
25:3
Z synów Jedutuna: Gedaliasza, Seriego, Izajasza, Chaszabiasza, Mattitiasza i Szimeję, tych sześciu, pod kierownictwem ojca ich Jedutuna, który w natchnieniu grał na lutni pieśni dziękczynne i pochwalne Panu.
25:4
Z synów Hemana: Bukkiasza, Mattaniasza, Uzzjela, Szebuela, Jerimota, Chananiasza, Chananiego, Eliatę, Giddaltiego, Romamti-Ezera, Joszbekaszę, Mallotiego, Hotira i Machazjota.
25:5
Wszyscy oni byli synami Hemana, jasnowidza królewskiego w sprawach Bożych, zgodnie z obietnicą Pana, że wywyższy jego moc; dał bowiem Bóg Hemanowi czternastu synów i trzy córki.
25:6
Wszyscy oni śpiewali pod kierownictwem swoich ojców: Asafa, Jedutuna i Hemana w świątyni Pana przy wtórze cymbałów, lutni i cytr, pełniąc służbę w świątyni Bożej, według wskazówek samego króla.
25:7
Liczba ich zaś wraz z ich braćmi wyćwiczonymi w śpiewie dla Pana - a wszystko to byli mistrze - wynosiła dwieście osiemdziesiąt osiem.
25:8
I rzucali losy w sprawie swoich czynności służbowych, zupełnie tak samo młodszy jak i starszy, mistrz jak i uczeń.
25:9
Pierwszy los padł na syna Asafa Józefa, na niego, jego braci i synów, razem dwunastu, drugi na Gedaliasza, na niego, jego braci i synów, razem dwunastu,
25:10
Trzeci na Zakkura, na jego synów i braci, razem dwunastu,
25:11
Czwarty na Jisriego, na jego synów i braci, razem dwunastu,
25:12
Piąty na Netaniasza, na jego synów i braci, razem dwunastu,
25:13
Szósty na Bukkiasza, na jego synów i braci, razem dwunastu,
25:14
Siódmy na Jesarela, na jego synów i braci, razem dwunastu,
25:15
Ósmy na Isajasza, na jego synów i braci, razem dwunastu,
25:16
Dziewiąty na Mattaniasza, na jego synów i braci, razem dwunastu,
25:17
Dziesiąty na Szimejego, na jego synów i braci, razem dwunastu,
25:18
Jedenasty na Azarela, na jego synów i braci, razem dwunastu,
25:19
Dwunasty na Chaszabiasza, na jego synów i braci, razem dwunastu,
25:20
Trzynasty na Szubaela, na jego synów i braci, razem dwunastu,
25:21
Czternasty na Mattitiasza, na jego synów i braci, razem dwunastu,
25:22
Piętnasty na Jerimota, na jego synów i braci, razem dwunastu,
25:23
Szesnasty na Chananiasza, na jego synów i braci, razem dwunastu,
25:24
Siedemnasty na Joszbekaszę, na jego synów i braci, razem dwunastu,
25:25
Osiemnasty na Chananiego, na jego synów i braci, razem dwunastu,
25:26
Dziewiętnasty na Mallotiego, na jego synów i braci, razem dwunastu,
25:27
Dwudziesty na Eliatę, na jego synów i braci, razem dwunastu,
25:28
Dwudziesty pierwszy na Hotira, na jego synów i braci, razem dwunastu,
25:29
Dwudziesty drugi na Giddaltiego, na jego synów i braci, razem dwunastu,
25:30
Dwudziesty trzeci na Machazjota, na jego synów i braci, razem dwunastu,
25:31
Dwudziesty czwarty na Romamti-Ezera, na jego synów i braci, razem dwunastu.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Tej nocy ukazał mu się Pan, mówiąc: Jam jest Bóg Abrahama, ojca twego. Nie bój się, bom Ja z tobą i będę ci błogosławił, i rozmnożę potomstwo twoje przez wzgląd na Abrahama, sługę mego.
I Mojż 26:24

W Chrystusie

Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego,
Jan 1:12

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Pierwszymi słowami wypowiedzianymi przez Boga w Biblii były: "Niech stanie się światłość" (I Mojż 1:3).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić