„Albowiem to jest poselstwo, któreście słyszeli od początku, abyśmy jedni drugich miłowali.”

Biblia Gdańska (1881): 1 Jana 3,11

Biblia Jakuba Wujka
Księga Przysłów 1:1

1Przypowieści Salomona, syna Dawidowego, króla Izraelskiego. 2Dla nawyknienia mądrości i ćwiczenia, 3dla wyrozumienia słów roztropnych i dla przyjęcia ćwiczenia nauki sprawiedliwości i sądu, i prawości, 4dla podania maluczkim biegłości, młodemu umiejętności i rozumu. 5Słuchając mądry, mędrszym będzie, a rozumny rządy otrzyma, 6wyrozumie przypowieść i wykład, słowa mądrych i gadki ich. 7Bojaźń PANSKA początek mądrości. Mądrością i nauką głupi gardzą. 8Słuchaj, synu mój, ćwiczenia ojca twego a nie opuszczaj zakonu matki twojej, 9aby była przydana łaska głowie twojej a łańcuch szyi twojej. 10Synu mój, jeśliby cię nęcili grzesznicy, nie przyzwalaj im. 11Jeśliby rzekli: Pódź z nami, zasadźmy się na krew, zakryjmy sidła na niewinnego bez przyczyny. 12Pożrzemy go jako piekło żywego a całego jako zstępującego w dół. 13Wszelką majętność drogą najdziemy, napełniemy domy nasze korzyścią. 14Puść los z nami, mieszek jeden niech będzie wszytkich nas. 15Synu mój, nie chodź z nimi, powściągni nogę twoję od szcieżek ich. 16Abowiem nogi ich bieżą ku złemu i kwapią się, aby krew przelali. 17Ano próżno zarzucają sieć przed oczyma skrzydłastych. 18Oni też przeciw krwi swojej zasadzają się i czynią zdrady przeciw duszam swoim. 19Tak szcieżki wszelkiego łakomego dusze majętnych odejmują. 20Mądrość przed domy opowiada, na ulicach swój głos wypuszcza. 21W główniejszych gromadach woła, we drzwiach bram miejskich wydaje słowa swe, mówiąc: 22Dokądże, maluczcy, będziecie miłować dzieciństwo, a głupi rzeczy im szkodliwych żądać będą, a nieroztropni nienawidzieć umiejętności? 23Nawróćcie się na karanie moje: oto wyniosę wam ducha mego i okażę wam słowa moje. 24Iżem wołała, a nie chcieliście, wyciągałam rękę moję, a nie był, kto by pojźrzał. 25Wzgardziliście wszelką radą moją a łajania moich zaniedbaliście, 26ja się też śmiać będę w waszym zatraceniu i urągać będę, gdy to na was przyjdzie, czegoście się bali. 27Gdy przypadnie nagłe nieszczęście i zginienie jako burza przypadnie, kiedy przyjdzie na was utrapienie i ucisk, 28tedy mię wzywać będą, a nie wysłucham, rano wstaną, a nie najdą mię. 29Dlatego że mieli w nienawiści karność a bojaźni PANSKIEJ nie przyjęli 30ani przestawali na radzie mojej i uwłoczyli wszelkiemu karaniu memu. 31A tak będą jeść owoce drogi swojej i nasycą się radami swemi. 32Odwrócenie maluczkich zamorduje je, a szczęście głupców zatraci je. 33Ale kto mię usłucha, bez bojaźni będzie odpoczywał i zażyje obfitości odjąwszy bojaźń złego.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I rzekł Pan do Jozuego: Nie bój się ich, gdyż wydam ich w twoje ręce; nikt z nich nie ostoi się przed tobą.
Joz 10:8

W Chrystusie

Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości ...
Efez 5:8

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Sara jest jedyną kobietą wspomnianą w Biblii która się śmiała (I Mojż 18:12-13).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Doprawdy, byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona, abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych,
II Kor 1:9


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić