„Smokowie wyłożyli piersi swe, a karmili mlekiem szczenięta swoje. A córka ludu mojego tak jest okrutna jako strusiowie na puszczy.”

Biblia Brzeska: Treny 4,3

Biblia Jakuba Wujka
Księga Liczb 12:11

12:1
I mówiła Maria i Aaron przeciw Mojżeszowi dla żony jego Murzyńskiej,
12:2
i rzekli: Izali tylko przez Mojżesza samego mówił PAN? Aza i nam takież nie mówił? Co gdy usłyszał PAN
12:3
(bo Mojżesz był mąż barzo cichy nad wszytkie ludzie, którzy mieszkali na ziemi),
12:4
wnet rzekł do niego i do Aarona, i do Maryjej: Wynidźcie tylko was troje do przybytku przymierza. A gdy wyszli,
12:5
stąpił PAN w słupie obłokowym i stanął w weszciu przybytku, wołając Aarona i Maryjej. Którzy gdy szli,
12:6
rzekł do nich: Słuchajcie słów moich: Jeśli kto będzie między wami prorok PANSKI, w widzeniu ukażę mu się abo przez sen będę mówił do niego.
12:7
Ale nie taki sługa mój Mojżesz, który we wszystkim domu moim nawierniejszy jest:
12:8
abowiem usty do ust mówię jemu, i jawnie, a nie przez zasłony i figury PANA widzi. Czemużeście się nie bali uwłaczać słudze memu Mojżeszowi?
12:9
I rozgniewawszy się na nie, odszedł.
12:10
I obłok też odszedł, który był nad przybytkiem. Alić oto Maria ukazała się zbielałą trądem jako śnieg. A gdy na nię wejrzał Aaron i ujrzał trędem osypaną,
12:11
rzekł do Mojżesza: Proszę, Panie mój, nie kładź na nas grzechu tego, któregośmy się głupie dopuścili,
12:12
aby się nie stała ta jako martwa i jako niedoszły płód, który wypada z żywota matki swej. Oto już połowica ciała jej pożarta jest od trądu.
12:13
I wołał Mojżesz do PANA: Boże, proszę, uzdrów ją!
12:14
Któremu PAN odpowiedział: Gdyby był ociec jej plunął na jej oblicze, zażby nie miała była przynamniej przez siedm dni wstydem się zapłonąć? Niech będzie wyłączoną z obozu na siedm dni, a potym będzie zaś przyzwana.
12:15
Wyłączona tedy jest Maria z obozu przez siedm dni, a lud nie ruszył się z miejsca onego, aż zaś przyzwana była Maria.
12:16
- - -

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Pan da siłę ludowi swemu, Pan pobłogosławi lud swój pokojem!
Ps 29:11

W Chrystusie

Do świętych i wierzących braci w Chrystusie, którzy są w Kolosach: Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa.
Kol 1:2

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Czy wiesz że istnieje termin "Kompleks Eliasza" który oznacza sytuacje w której jakaś osoba jako jedyna pozostała z innych stoi w prawdzie. Gdy Eliasz czuł się w ten sposób Bóg powiedział mu: "Zachowam w Izraelu jako resztkę siedem tysięcy, tych wszystkich, których kolana nie ugięły się przed Baalem, i tych wszystkich, których usta go nie całowały." (zobacz: I Król 19:14-18, Rzym 11:4-5).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Bo tylko chwilę trwa gniew jego, Ale życzliwość jego całe życie. Wieczorem bywa płacz, Ale rankiem wesele.
Ps 30:6


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić