„Mówiąc: Idźcie do miasteczka naprzeciwko. A kiedy w nie wejdziecie, znajdziecie uwiązane oślę, na którym nigdy, żaden człowiek nie siedział. Odwiążcie je i przyprowadźcie.”

Nowa Biblia Gdańska: Dobra Nowina spisana przez Łukasza 19,30

American Standard Version
Księga: Ewangelia Mateusza 25:1

Tytuł oryginalny
Matthew
O Przekładzie
25:1
Then shall the kingdom of heaven be likened unto ten virgins, who took their lamps, and went forth to meet the bridegroom.
25:2
And five of them were foolish, and five were wise.
25:3
For the foolish, when they took their lamps, took no oil with them:
25:4
but the wise took oil in their vessels with their lamps.
25:5
Now while the bridegroom tarried, they all slumbered and slept.
25:6
But at midnight there is a cry, Behold, the bridegroom! Come ye forth to meet him.
25:7
Then all those virgins arose, and trimmed their lamps.
25:8
And the foolish said unto the wise, Give us of your oil; for our lamps are going out.
25:9
But the wise answered, saying, Peradventure there will not be enough for us and you: go ye rather to them that sell, and buy for yourselves.
25:10
And while they went away to buy, the bridegroom came; and they that were ready went in with him to the marriage feast: and the door was shut.
25:11
Afterward came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us.
25:12
But he answered and said, Verily I say unto you, I know you not.
25:13
Watch therefore, for ye know not the day nor the hour.
25:14
For [it is] as [when] a man, going into another country, called his own servants, and delivered unto them his goods.
25:15
And unto one he gave five talents, to another two, to another one; to each according to his several ability; and he went on his journey.
25:16
Straightway he that received the five talents went and traded with them, and made other five talents.
25:17
In like manner he also that [received] the two gained other two.
25:18
But he that received the one went away and digged in the earth, and hid his lord`s money.
25:19
Now after a long time the lord of those servants cometh, and maketh a reckoning with them.
25:20
And he that received the five talents came and brought other five talents, saying, Lord, thou deliveredst unto me five talents: lo, I have gained other five talents.
25:21
His lord said unto him, Well done, good and faithful servant: thou hast been faithful over a few things, I will set thee over many things; enter thou into the joy of thy lord.
25:22
And he also that [received] the two talents came and said, Lord, thou deliveredst unto me two talents: lo, I have gained other two talents.
25:23
His lord said unto him, Well done, good and faithful servant: thou hast been faithful over a few things, I will set thee over many things; enter thou into the joy of thy lord.
25:24
And he also that had received the one talent came and said, Lord, I knew thee that thou art a hard man, reaping where thou didst not sow, and gathering where thou didst not scatter;
25:25
and I was afraid, and went away and hid thy talent in the earth: lo, thou hast thine own.
25:26
But his lord answered and said unto him, Thou wicked and slothful servant, thou knewest that I reap where I sowed not, and gather where I did not scatter;
25:27
thou oughtest therefore to have put my money to the bankers, and at my coming I should have received back mine own with interest.
25:28
Take ye away therefore the talent from him, and give it unto him that hath the ten talents.
25:29
For unto every one that hath shall be given, and he shall have abundance: but from him that hath not, even that which he hath shall be taken away.
25:30
And cast ye out the unprofitable servant into the outer darkness: there shall be the weeping and the gnashing of teeth.
25:31
But when the Son of man shall come in his glory, and all the angels with him, then shall he sit on the throne of his glory:
25:32
and before him shall be gathered all the nations: and he shall separate them one from another, as the shepherd separateth the sheep from the goats;
25:33
and he shall set the sheep on his right hand, but the goats on the left.
25:34
Then shall the King say unto them on his right hand, Come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world:
25:35
for I was hungry, and ye gave me to eat; I was thirsty, and ye gave me drink; I was a stranger, and ye took me in;
25:36
naked, and ye clothed me; I was sick, and ye visited me; I was in prison, and ye came unto me.
25:37
Then shall the righteous answer him, saying, Lord, when saw we thee hungry, and fed thee? or athirst, and gave thee drink?
25:38
And when saw we thee a stranger, and took thee in? or naked, and clothed thee?
25:39
And when saw we thee sick, or in prison, and came unto thee?
25:40
And the King shall answer and say unto them, Verily I say unto you, Inasmuch as ye did it unto one of these my brethren, [even] these least, ye did it unto me.
25:41
Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, ye cursed, into the eternal fire which is prepared for the devil and his angels:
25:42
for I was hungry, and ye did not give me to eat; I was thirsty, and ye gave me no drink;
25:43
I was a stranger, and ye took me not in; naked, and ye clothed me not; sick, and in prison, and ye visited me not.
25:44
Then shall they also answer, saying, Lord, when saw we thee hungry, or athirst, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister unto thee?
25:45
Then shall he answer them, saying, Verily I say unto you, Inasmuch as ye did it not unto one of these least, ye did it not unto me.
25:46
And these shall go away into eternal punishment: but the righteous into eternal life.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I rzekł do niego Dawid: Nie bój się, gdyż chcę ci wyświadczyć łaskę ze względu na twego ojca, Jonatana. Chcę ci zwrócić całą posiadłość ziemską Saula, twego dziadka, ty sam zaś będziesz jadał u mojego stołu po wszystkie czasy.
II Sam 9:7

W Chrystusie

Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Rzym 6:23

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Kolor zielony jest pierwszym kolorem wymienionym w Biblii (I Mojż 1,30).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Tyś liczne i ciężkie utrapienia na nas włożył, Ty znowu nas ożywisz I z głębin ziemi znowu nas wyprowadzisz.
Ps 71:20


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić