„Winnica moja przede mną jest. Tysiąc twoich spokojnych, a dwie ście tym, którzy strzegą owoców jej.”

Biblia Jakuba Wujka: Pieśń nad pieśniami 8,12

Biblia Warszawska: Tytuły - Objawienie św. Jana

1. Wstęp i pozdrowienie
(BW Objawienie św. Jana 1,1)
2. Wizja Chrystusa
(BW Objawienie św. Jana 1,9)
3. List do zboru w Efezie
(BW Objawienie św. Jana 2,1)
4. List do zboru w Smyrnie
(BW Objawienie św. Jana 2,8)
5. List do zboru w Pergamie
(BW Objawienie św. Jana 2,12)
6. List do zboru w Tiatyrze
(BW Objawienie św. Jana 2,18)
7. List do zboru w Sardes
(BW Objawienie św. Jana 3,1)
8. List do zboru w Filadelfii
(BW Objawienie św. Jana 3,7)
9. List do zboru w Laodycei
(BW Objawienie św. Jana 3,14)
10. Wizja nieba
(BW Objawienie św. Jana 4,1)
11. Wizja Baranka Bożego
(BW Objawienie św. Jana 5,1)
12. Otwarcie pieczęci
(BW Objawienie św. Jana 6,1)
14. Wizja zbawionych w niebie
(BW Objawienie św. Jana 7,9)
15. Głos siedmiu trąb
(BW Objawienie św. Jana 8,1)
16. Trzykrotne "Biada"
(BW Objawienie św. Jana 8,13)
18. Dwaj świadkowie
(BW Objawienie św. Jana 11,1)
19. Siódma trąba
(BW Objawienie św. Jana 11,15)
20. Wizja niewiasty i smoka
(BW Objawienie św. Jana 12,1)
21. Wizja dwóch zwierząt
(BW Objawienie św. Jana 13,1)
22. Wizja Baranka i zbawienia
(BW Objawienie św. Jana 14,1)
23. Wizja trzech aniołów
(BW Objawienie św. Jana 14,6)
24. Opis żniwa i winobrania
(BW Objawienie św. Jana 14,14)
25. Wizja siedmiu czasz i plag
(BW Objawienie św. Jana 15,1)
26. Wizja wielkiej nierządnicy i zwierzęcia
(BW Objawienie św. Jana 17,1)
27. Upadek Wielkiego Babilonu
(BW Objawienie św. Jana 18,1)
28. Zwycięstwo w niebie i wesele Baranka
(BW Objawienie św. Jana 19,1)
29. Tryumf Chrystusa
(BW Objawienie św. Jana 19,11)
30. Zagłada wrogów
(BW Objawienie św. Jana 19,17)
31. Tysiącletnie królestwo
(BW Objawienie św. Jana 20,1)
32. Klęska szatana i ostateczna walka
(BW Objawienie św. Jana 20,7)
33. Sąd ostateczny
(BW Objawienie św. Jana 20,11)
34. Nowe niebo i nowa ziemia
(BW Objawienie św. Jana 21,1)
35. Nowe Jeruzalem
(BW Objawienie św. Jana 21,9)
36. Wieczne panowanie Chrystusa
(BW Objawienie św. Jana 22,6)

Nawigacja

Szukaj w tytułach

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić