„To obaczywszy Aaron postawił ołtarz przed nim, a wołał mówiąc: Jutro będzie święto Pańskie.”

Biblia Brzeska: 2 Księga Mojżeszowa 32,5

Biblia Warszawska: Tytuły - List św. Pawła do Tytusa

1. Pozdrowienie
(BW List św. Pawła do Tytusa 1,1)
2. O powoływaniu starszych
(BW List św. Pawła do Tytusa 1,5)
3. Błędni nauczyciele
(BW List św. Pawła do Tytusa 1,10)
4. Chrześcijańskie wskazania i ich uzasadnienie
(BW List św. Pawła do Tytusa 2,1)
5. Napomnienie do posłuszeństwa zwierzchności
(BW List św. Pawła do Tytusa 3,1)
6. Końcowe polecenia i pozdrowienia
(BW List św. Pawła do Tytusa 3,12)

Nawigacja

Szukaj w tytułach

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić