„Idźcie w góry, sprowadźcie drzewo i budujcie dom, a upodobam go sobie i ukażę się w nim w chwale - mówi Pan!”

Biblia Warszawska: Księga Aggeusza 1,8

Biblia Warszawska: Tytuły - List św. Pawła do Kolosan

1. Pozdrowienia
(BW List św. Pawła do Kolosan 1,1)
2. Dziękczynienie i modlitwa
(BW List św. Pawła do Kolosan 1,3)
3. Osoba i dzieło Jezusa Chrystusa
(BW List św. Pawła do Kolosan 1,15)
4. Paweł głosicielem ewangelii Chrystusowej
(BW List św. Pawła do Kolosan 1,24)
5. Ostrzeżenie przed fałszywą filozofią
(BW List św. Pawła do Kolosan 2,4)
6. Nowe życie w Jezusie Chrystusie
(BW List św. Pawła do Kolosan 3,1)
7. Chrześcijańskie życie rodzinne
(BW List św. Pawła do Kolosan 3,18)
8. Modlitwa o rozpowszechnianie się ewangelii
(BW List św. Pawła do Kolosan 4,2)
9. Osobiste pozdrowienia i zakończenie
(BW List św. Pawła do Kolosan 4,7)

Nawigacja

Szukaj w tytułach

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić