„Przyklęknął, przyległ jak lew, jak lwica, kto go pobudzi? Ci, co cię błogosławią - będą błogosławieni; a ci, co cię przeklinają - przeklęci.”

Nowa Biblia Gdańska: IV Księga Mojżesza 24,9

Biblia Warszawska: Tytuły - List św. Pawła do Kolosan

1. Pozdrowienia
(BW List św. Pawła do Kolosan 1,1)
2. Dziękczynienie i modlitwa
(BW List św. Pawła do Kolosan 1,3)
3. Osoba i dzieło Jezusa Chrystusa
(BW List św. Pawła do Kolosan 1,15)
4. Paweł głosicielem ewangelii Chrystusowej
(BW List św. Pawła do Kolosan 1,24)
5. Ostrzeżenie przed fałszywą filozofią
(BW List św. Pawła do Kolosan 2,4)
6. Nowe życie w Jezusie Chrystusie
(BW List św. Pawła do Kolosan 3,1)
7. Chrześcijańskie życie rodzinne
(BW List św. Pawła do Kolosan 3,18)
8. Modlitwa o rozpowszechnianie się ewangelii
(BW List św. Pawła do Kolosan 4,2)
9. Osobiste pozdrowienia i zakończenie
(BW List św. Pawła do Kolosan 4,7)

Nawigacja

Szukaj w tytułach

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić