„którzy kaźni odniosą w zatraceniu wieczne od obliczności Pańskiej i od chwały mocy jego,”

Biblia Jakuba Wujka: 2 List do Tesaloniczan 1,9

Biblia Warszawska: Tytuły - List św. Pawła do Galacjan

1. Pozdrowienie
(BW List św. Pawła do Galacjan 1,1)
2. Paweł rozczarowany Galacjanami
(BW List św. Pawła do Galacjan 1,6)
3. Apostolstwo Pawła pochodzi z objawienia Chrystusa
(BW List św. Pawła do Galacjan 1,11)
4. Misja Pawła w Jerozolimie
(BW List św. Pawła do Galacjan 2,1)
5. Paweł gani Piotra
(BW List św. Pawła do Galacjan 2,11)
6. Nieważność zakonu i nowe życie w wierze
(BW List św. Pawła do Galacjan 2,15)
7. Wiara a nie zakon podstawą poznania Boga
(BW List św. Pawła do Galacjan 3,1)
8. Czym jest zakon
(BW List św. Pawła do Galacjan 3,19)
9. Skutek wiary - synostwo Boże
(BW List św. Pawła do Galacjan 3,25)
10. Synostwo Boże przez wiarę w Jezusa Chrystusa
(BW List św. Pawła do Galacjan 4,1)
11. Paweł gani Galacjan za odejście z drogi wiary
(BW List św. Pawła do Galacjan 4,8)
12. Dwaj synowie
(BW List św. Pawła do Galacjan 4,21)
14. Wolność musi być kierowana przez miłość
(BW List św. Pawła do Galacjan 5,13)
15. Napomnienia
(BW List św. Pawła do Galacjan 6,1)
16. Zakończenie
(BW List św. Pawła do Galacjan 6,11)

Nawigacja

Szukaj w tytułach

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić