„Z drzewa akacjowego wystawisz też ofiarnicę o pięciu łokciach długości i pięciu łokciach szerokości. Ofiarnica będzie czworograniasta, a jej wysokość ma mieć trzy łokcie.”

Nowa Biblia Gdańska: II Księga Mojżesza 27,1

Biblia Warszawska: Tytuły - List św. Pawła do Efezjan

1. Pozdrowienie
(BW List św. Pawła do Efezjan 1,1)
2. Dziękczynienie za zbawienie w Chrystusie
(BW List św. Pawła do Efezjan 1,3)
3. Modlitwa o poznanie Boga
(BW List św. Pawła do Efezjan 1,15)
5. Zbawienie pochodzi z łaski Bożej przez wiarę
(BW List św. Pawła do Efezjan 2,1)
6. Zjednoczenie pogan i Żydów w Kościele
(BW List św. Pawła do Efezjan 2,11)
8. Modlitwa o moc wiary i głębię miłości
(BW List św. Pawła do Efezjan 3,14)
9. Wezwanie do jedności
(BW List św. Pawła do Efezjan 4,1)
10. Stary i nowy człowiek
(BW List św. Pawła do Efezjan 4,17)
11. Przykazania na codzień
(BW List św. Pawła do Efezjan 4,25)
12. Chrześcijańskie życie rodzinne
(BW List św. Pawła do Efezjan 5,22)
13. Chrześcijańska zbroja
(BW List św. Pawła do Efezjan 6,10)
14. Zakończenie
(BW List św. Pawła do Efezjan 6,21)

Nawigacja

Szukaj w tytułach

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić