„Kapłan pokropi krwią ołtarz Pana u wejścia do Namiotu Zgromadzenia, a tłuszcz spali jako woń przyjemną dla Pana.”

Biblia Warszawska: III Księga Mojżeszowa 17,6

Biblia Warszawska: Tytuły - Księga Sofoniasza

1. Dzień Pana - dniem gniewu i sądu
(BW Księga Sofoniasza 1,1)
2. Wezwanie do nawrócenia
(BW Księga Sofoniasza 2,1)
3. Przez sąd do odnowy
(BW Księga Sofoniasza 3,1)

Nawigacja

Szukaj w tytułach

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić