„A jej teściowa rzekła do niej: Gdzie zbierałaś dzisiaj i gdzie pracowałaś? Niech będzie błogosławiony ten, który zwrócił na ciebie uwagę. Wtedy opowiedziała swojej teściowej, u kogo pracowała, i rzekła: Ten mąż, u którego pracowałam dzisiaj, nazywa się Boaz.”

Biblia Warszawska: Księga Rut 2,19

Biblia Warszawska: Tytuły - Księga Nehemiasza

1. Modlitwa Nehemiasza za Jeruzalem
(BW Księga Nehemiasza 1,1)
2. Nehemiasz wysłany do Jeruzalemu
(BW Księga Nehemiasza 2,1)
3. Nehemiasz wzywa lud do odbudowy miasta
(BW Księga Nehemiasza 2,11)
7. Bezinteresowność Nehemiasza
(BW Księga Nehemiasza 5,14)
8. Zamach na życie Nehemiasza
(BW Księga Nehemiasza 6,1)
10. Lista repatriantów
(BW Księga Nehemiasza 7,6)
11. Ezdrasz odczytuje księgę Zakonu
(BW Księga Nehemiasza 8,1)
12. Modlitwa pokutna ludu
(BW Księga Nehemiasza 9,1)
13. Odnowienie przymierza
(BW Księga Nehemiasza 10,1)
14. Osiedleńcy w Jeruzalemie
(BW Księga Nehemiasza 11,1)
15. Osiedleńcy poza Jeruzalemem
(BW Księga Nehemiasza 11,25)
16. Kapłani i Lewici
(BW Księga Nehemiasza 12,1)
17. Poświęcenie muru jeruzalemskiego
(BW Księga Nehemiasza 12,27)
18. Zaopatrzenie kapłanów i Lewitów
(BW Księga Nehemiasza 12,44)
19. Reformy Nehemiasza
(BW Księga Nehemiasza 13,1)
20. Nakaz przestrzegania sabatu
(BW Księga Nehemiasza 13,15)

Nawigacja

Szukaj w tytułach

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić