„We wszystkiem samego siebie wystawiając za wzór dobrych uczynków, mając w nauce całość, powagę,”

Biblia Gdańska: Tytusa 2,7

Biblia Warszawska: Tytuły - Księga Micheasza

1. Sąd Boży nad Izraelem i Judą
(BW Księga Micheasza 1,1)
2. Biadanie proroka nad losem ludu
(BW Księga Micheasza 1,8)
3. Biada gnębicielom biednych!
(BW Księga Micheasza 2,1)
4. Napiętnowanie wodzów ludu
(BW Księga Micheasza 3,1)
6. Wyzwolenie ludu Bożego
(BW Księga Micheasza 4,6)
8. Pan ma sprawę ze swoim ludem
(BW Księga Micheasza 6,1)
9. Żądania Pana wobec ludu
(BW Księga Micheasza 6,6)
10. Zepsucie Izraela
(BW Księga Micheasza 7,1)
11. Nowa nadzieja
(BW Księga Micheasza 7,7)
12. Radosna obietnica wyzwolenia
(BW Księga Micheasza 7,14)

Nawigacja

Szukaj w tytułach

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić