„Bowiem kto by chciał zbawić swoją duszę - zatraci ją; a kto by stracił swoją duszę dla mnie i Dobrej Nowiny - ten ją ocali od śmierci.”

Nowa Biblia Gdańska: Dobra Nowina spisana przez Marka 8,35

Biblia Warszawska: Tytuły - Ewangelia św. Marka

1. Kazanie Jana Chrzciciela
(BW Ewangelia św. Marka 1,1)
2. Chrzest Jezusa
(BW Ewangelia św. Marka 1,9)
3. Kuszenie Jezusa
(BW Ewangelia św. Marka 1,12)
4. Początek nauczania
(BW Ewangelia św. Marka 1,14)
5. Powołanie pierwszych uczniów
(BW Ewangelia św. Marka 1,16)
6. Uzdrowienie opętanego w Kafarnaum
(BW Ewangelia św. Marka 1,21)
8. Modlitwa Jezusa i opuszczenie Kafarnaum
(BW Ewangelia św. Marka 1,35)
9. Uzdrowienie trędowatego
(BW Ewangelia św. Marka 1,40)
10. Uzdrowienie sparaliżowanego
(BW Ewangelia św. Marka 2,1)
11. Powołanie Lewiego
(BW Ewangelia św. Marka 2,13)
12. Sprawa postu
(BW Ewangelia św. Marka 2,18)
13. O przestrzeganiu sabatu
(BW Ewangelia św. Marka 2,23)
15. Jezus uzdrawia wielu chorych
(BW Ewangelia św. Marka 3,7)
16. Powołanie dwunastu apostołów
(BW Ewangelia św. Marka 3,13)
18. Prawdziwa rodzina
(BW Ewangelia św. Marka 3,31)
19. Podobieństwo o siewcy
(BW Ewangelia św. Marka 4,1)
20. Znaczenie podobieństw
(BW Ewangelia św. Marka 4,10)
21. Wyjaśnienie podobieństwa o siewcy
(BW Ewangelia św. Marka 4,13)
23. Uciszenie burzy
(BW Ewangelia św. Marka 4,35)
24. Uzdrowienie opętanego
(BW Ewangelia św. Marka 5,1)
26. Jezus wzgardzony w Nazarecie
(BW Ewangelia św. Marka 6,1)
27. Misja dwunastu apostołów
(BW Ewangelia św. Marka 6,6)
28. Śmierć Jana Chrzciciela
(BW Ewangelia św. Marka 6,14)
29. Powrót apostołów
(BW Ewangelia św. Marka 6,30)
30. Nakarmienie pięciu tysięcy
(BW Ewangelia św. Marka 6,35)
31. Jezus chodzi po morzu
(BW Ewangelia św. Marka 6,45)
32. Uzdrowienia w Genezaret
(BW Ewangelia św. Marka 6,53)
34. Uzdrowienie córki niewiasty greckiej
(BW Ewangelia św. Marka 7,24)
35. Uzdrowienie głuchoniemego
(BW Ewangelia św. Marka 7,31)
36. Nakarmienie czterech tysięcy
(BW Ewangelia św. Marka 8,1)
37. Jezus odmawia znaku z nieba
(BW Ewangelia św. Marka 8,11)
38. Jezus gani małowierność uczniów
(BW Ewangelia św. Marka 8,14)
39. Uzdrowienie ślepego w Betsaidzie
(BW Ewangelia św. Marka 8,22)
40. Wyznanie Piotra o Jezusie
(BW Ewangelia św. Marka 8,27)
42. Jezus wzywa do naśladowania
(BW Ewangelia św. Marka 8,34)
43. Przemienienie Jezusa
(BW Ewangelia św. Marka 9,2)
44. Uzdrowienie epileptyka
(BW Ewangelia św. Marka 9,14)
46. O prawdziwej wielkości
(BW Ewangelia św. Marka 9,33)
47. Nauka o tolerancji
(BW Ewangelia św. Marka 9,37)
48. Ostrzeżenie przed gorszeniem bliźnich
(BW Ewangelia św. Marka 9,42)
49. Podobieństwo o soli
(BW Ewangelia św. Marka 9,49)
50. Sprawa małżeństwa i rozwodu
(BW Ewangelia św. Marka 10,1)
51. Jezus błogosławi dzieci
(BW Ewangelia św. Marka 10,13)
52. Bogaty młodzieniec szuka życia wiecznego
(BW Ewangelia św. Marka 10,17)
53. Życie wieczne i bogactwo
(BW Ewangelia św. Marka 10,23)
54. Trzecia zapowiedź śmierci Jezusa
(BW Ewangelia św. Marka 10,32)
55. Prośba synów Zebedeusza
(BW Ewangelia św. Marka 10,35)
56. O prawdziwej wielkości
(BW Ewangelia św. Marka 10,41)
57. Uzdrowienie ślepego Bartymeusza
(BW Ewangelia św. Marka 10,46)
58. Wjazd Jezusa do Jerozolimy
(BW Ewangelia św. Marka 11,1)
59. Nieurodzajne drzewo figowe
(BW Ewangelia św. Marka 11,12)
60. Wypędzenie przekupniów ze świątyni
(BW Ewangelia św. Marka 11,15)
61. Moc wiary
(BW Ewangelia św. Marka 11,20)
62. Rozmowa Jezusa z kapłanami w świątyni
(BW Ewangelia św. Marka 11,27)
63. Podobieństwo o dzierżawcach winnicy
(BW Ewangelia św. Marka 12,1)
64. O płaceniu podatków cesarzowi
(BW Ewangelia św. Marka 12,13)
65. O zmartwychwstaniu
(BW Ewangelia św. Marka 12,18)
66. O największym przykazaniu
(BW Ewangelia św. Marka 12,28)
67. Chrystus Synem Bożym
(BW Ewangelia św. Marka 12,35)
68. Ostrzeżenie przed uczonymi w Piśmie
(BW Ewangelia św. Marka 12,38)
69. Wdowi grosz
(BW Ewangelia św. Marka 12,41)
71. O znakach zbliżania się końca świata
(BW Ewangelia św. Marka 13,3)
72. O końcu świata
(BW Ewangelia św. Marka 13,24)
73. Wezwanie do czujności
(BW Ewangelia św. Marka 13,28)
74. Spisek przeciwko Jezusowi
(BW Ewangelia św. Marka 14,1)
75. Namaszczenie Jezusa w Betanii
(BW Ewangelia św. Marka 14,3)
76. Zdrada Judasza
(BW Ewangelia św. Marka 14,10)
77. Ostatnia Wieczerza
(BW Ewangelia św. Marka 14,12)
78. Jezus zapowiada zaparcie się uczniów
(BW Ewangelia św. Marka 14,27)
79. Jezus w Getsemane
(BW Ewangelia św. Marka 14,32)
80. Pojmanie Jezusa
(BW Ewangelia św. Marka 14,43)
81. O uciekającym młodzieńcu
(BW Ewangelia św. Marka 14,51)
82. Sąd nad Jezusem
(BW Ewangelia św. Marka 14,53)
83. Zaparcie się Piotra
(BW Ewangelia św. Marka 14,66)
84. Jezus przed Piłatem
(BW Ewangelia św. Marka 15,1)
85. Wyszydzanie Jezusa przez żołnierzy
(BW Ewangelia św. Marka 15,16)
86. Ukrzyżowanie Jezusa
(BW Ewangelia św. Marka 15,21)
87. Śmierć Jezusa
(BW Ewangelia św. Marka 15,33)
88. Pogrzeb Jezusa
(BW Ewangelia św. Marka 15,42)
89. Zmartwychwstanie Jezusa
(BW Ewangelia św. Marka 16,1)
90. Jezus ukazuje się Marii Magdalenie
(BW Ewangelia św. Marka 16,9)
91. Wniebowstąpienie Jezusa
(BW Ewangelia św. Marka 16,19)

Nawigacja

Szukaj w tytułach

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić