„I rzekł jeden do drugiego: Szybko! Rzućmy losy, aby się dowiedzieć, z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście! Gdy więc rzucili losy, los padł na Jonasza.”

Biblia Warszawska: Księga Jonasza 1,7

Biblia Warszawska: Tytuły - Ewangelia św. Jana

1. Prolog
(BW Ewangelia św. Jana 1,1)
2. Świadectwo Jana Chrzciciela o Jezusie
(BW Ewangelia św. Jana 1,19)
3. Pierwsi uczniowie
(BW Ewangelia św. Jana 1,35)
4. Wesele w Kanie Galilejskiej
(BW Ewangelia św. Jana 2,1)
5. Wypędzenie przekupniów ze Świątyni
(BW Ewangelia św. Jana 2,13)
6. Rozmowa Jezusa z Nikodemem
(BW Ewangelia św. Jana 3,1)
8. O tym, który przychodzi z nieba
(BW Ewangelia św. Jana 3,31)
9. Rozmowa Jezusa z Samarytanką
(BW Ewangelia św. Jana 4,1)
11. Uzdrowienie chorego przy sadzawce
(BW Ewangelia św. Jana 5,1)
12. Jezus wyjaśnia swą zależność od Ojca
(BW Ewangelia św. Jana 5,19)
13. Świadectwo o Jezusie
(BW Ewangelia św. Jana 5,30)
14. Nakarmienie pięciu tysięcy
(BW Ewangelia św. Jana 6,1)
15. Jezus chodzi po morzu
(BW Ewangelia św. Jana 6,15)
16. Lud żąda znaku
(BW Ewangelia św. Jana 6,22)
17. Jezus - chlebem żywota
(BW Ewangelia św. Jana 6,32)
19. Wyznanie Piotra o Jezusie - Mesjaszu
(BW Ewangelia św. Jana 6,67)
20. Jezus i jego bracia
(BW Ewangelia św. Jana 7,1)
22. Jezus - wodą żywą
(BW Ewangelia św. Jana 7,37)
23. Nikodem broni Jezusa
(BW Ewangelia św. Jana 7,50)
24. O kobiecie przyłapanej na cudzołóstwie
(BW Ewangelia św. Jana 8,1)
25. Jezus - światłością świata
(BW Ewangelia św. Jana 8,12)
26. Zapowiedź przejścia do chwały
(BW Ewangelia św. Jana 8,21)
27. Spór Jezusa z Żydami
(BW Ewangelia św. Jana 8,31)
28. Jezus uzdrawia ślepego od urodzenia
(BW Ewangelia św. Jana 9,1)
29. O owczarni
(BW Ewangelia św. Jana 10,1)
30. O dobrym pasterzu
(BW Ewangelia św. Jana 10,7)
32. Żydzi odrzucają Jezusa
(BW Ewangelia św. Jana 10,31)
33. Wskrzeszenie Łazarza
(BW Ewangelia św. Jana 11,1)
34. Arcykapłani radzą, jak zabić Jezusa
(BW Ewangelia św. Jana 11,45)
35. Namaszczenie Jezusa przez Marię w Betanii
(BW Ewangelia św. Jana 12,1)
36. Wjazd Jezusa do Jerozolimy
(BW Ewangelia św. Jana 12,12)
37. Prośba Greków
(BW Ewangelia św. Jana 12,20)
38. Wierzący i niewierzący w Judei
(BW Ewangelia św. Jana 12,37)
39. Sąd przez Słowo
(BW Ewangelia św. Jana 12,44)
40. Umycie nóg uczniom
(BW Ewangelia św. Jana 13,1)
41. Wskazanie zdrajcy
(BW Ewangelia św. Jana 13,21)
42. Nowe przykazanie miłości
(BW Ewangelia św. Jana 13,34)
43. Jezus zapowiada zaparcie się Piotra
(BW Ewangelia św. Jana 13,36)
44. Droga do Ojca
(BW Ewangelia św. Jana 14,1)
46. Krzew winny i latorośle
(BW Ewangelia św. Jana 15,1)
48. Jezus zapowiada prześladowania
(BW Ewangelia św. Jana 16,1)
49. Słowa o odejściu i powtórnym przyjściu
(BW Ewangelia św. Jana 16,16)
50. Arcykapłańska modlitwa Jezusa
(BW Ewangelia św. Jana 17,1)
51. Pojmanie Jezusa
(BW Ewangelia św. Jana 18,1)
53. Zaparcie się Piotra
(BW Ewangelia św. Jana 18,25)
54. Jezus przed Piłatem
(BW Ewangelia św. Jana 18,28)
55. Piłat wydaje Jezusa Żydom
(BW Ewangelia św. Jana 19,1)
56. Ukrzyżowanie Jezusa
(BW Ewangelia św. Jana 19,16)
57. Śmierć Jezusa
(BW Ewangelia św. Jana 19,28)
58. Pogrzeb Jezusa
(BW Ewangelia św. Jana 19,31)
59. Zmartwychwstanie Jezusa
(BW Ewangelia św. Jana 20,1)
60. Jezus ukazuje się Marii Magdalenie
(BW Ewangelia św. Jana 20,11)
61. Jezus ukazuje się uczniom
(BW Ewangelia św. Jana 20,19)
62. Jezus ukazuje się Tomaszowi
(BW Ewangelia św. Jana 20,24)
63. Treść Ewangelii
(BW Ewangelia św. Jana 20,30)
65. Ostatnie słowa Jezusa do Piotra
(BW Ewangelia św. Jana 21,15)
66. Zakończenie
(BW Ewangelia św. Jana 21,24)

Nawigacja

Szukaj w tytułach

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić