„Jeśli ktoś spostrzeże, że brat popełnia grzech, który nie sprowadza śmierci, niech się modli, a przywróci mu życie; mam na myśli tych, których grzech nie sprowadza śmierci. Istnieje taki grzech, który sprowadza śmierć. W takim wypadku nie polecam, aby się modlono.”

Biblia Tysiąclecia: 1 List św. Jana 5,16

Biblia Warszawska: Tytuły - III Księga Mojżeszowa

1. Ofiary całopalne
(BW III Księga Mojżeszowa 1,1)
2. Ofiary z pokarmów
(BW III Księga Mojżeszowa 2,1)
3. Ofiary pojednania
(BW III Księga Mojżeszowa 3,1)
4. Ofiary przebłagalne za grzechy
(BW III Księga Mojżeszowa 4,1)
5. Ofiary pokutne
(BW III Księga Mojżeszowa 5,14)
6. Dalsze przepisy ofiarnicze
(BW III Księga Mojżeszowa 6,8)
7. Wyświęcenie Aarona i jego synów
(BW III Księga Mojżeszowa 8,1)
8. Aaron składa ofiary
(BW III Księga Mojżeszowa 9,1)
9. Śmierć dwóch synów Aarona
(BW III Księga Mojżeszowa 10,1)
10. Zakaz żałoby
(BW III Księga Mojżeszowa 10,6)
11. Należności i obowiązki kapłanów
(BW III Księga Mojżeszowa 10,8)
12. Zwierzęta czyste i nieczyste
(BW III Księga Mojżeszowa 11,1)
13. Oczyszczenie położnicy
(BW III Księga Mojżeszowa 12,1)
14. Przepisy dotyczące trądu
(BW III Księga Mojżeszowa 13,1)
15. Dalszy ciąg przepisów dotyczących trądu
(BW III Księga Mojżeszowa 14,1)
16. Wycieki zanieczyszczające
(BW III Księga Mojżeszowa 15,1)
17. Dzień Pojednania
(BW III Księga Mojżeszowa 16,1)
18. Jedno miejsce ofiar
(BW III Księga Mojżeszowa 17,1)
19. Zakaz spożywania krwi
(BW III Księga Mojżeszowa 17,10)
20. Zakaz czynów niemoralnych
(BW III Księga Mojżeszowa 18,1)
22. Kary za nieposłuszeństwo
(BW III Księga Mojżeszowa 20,1)
23. Świętość kapłanów
(BW III Księga Mojżeszowa 21,1)
24. Świętość ofiar
(BW III Księga Mojżeszowa 22,1)
25. Przepisy dotyczące określonych świąt
(BW III Księga Mojżeszowa 23,1)
26. Ustawienie lamp na świeczniku
(BW III Księga Mojżeszowa 24,1)
27. Chleby pokładne
(BW III Księga Mojżeszowa 24,5)
28. Kara za bluźnierstwo
(BW III Księga Mojżeszowa 24,10)
29. Kara za zabójstwo i skaleczenie
(BW III Księga Mojżeszowa 24,17)
30. Rok sabatowy
(BW III Księga Mojżeszowa 25,1)
31. Rok jubileuszowy
(BW III Księga Mojżeszowa 25,10)
32. Błogosławieństwo za posłuszeństwo
(BW III Księga Mojżeszowa 26,1)
33. Zapowiedź kary za nieposłuszeństwo
(BW III Księga Mojżeszowa 26,14)
34. Wypełnienie ślubów i opłaty za wykup
(BW III Księga Mojżeszowa 27,1)

Nawigacja

Szukaj w tytułach

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić