„Potem odjechawszy stamtąd, trafił Jonadaba, syna Rechabowego, idącego przeciwko sobie, a pozdrowił go i rzekł do niego: Jestże serce twoje szczere, jako serce moje z sercem twojem? I odpowiedział mu Jonadab: Jest. A jest? rzekł Jehu, dajże mi rękę twoję. Tedy mu dał rękę swą; i kazał mu wsiąść do siebie na wóz.”

Biblia Gdańska: 2 Królewska 10,15

Biblia Warszawska: Tytuły - II Księga Mojżeszowa

1. Ucisk Izraelitów w Egipcie
(BW II Księga Mojżeszowa 1,1)
2. Ucieczka Mojżesza do ziemi Midianitów
(BW II Księga Mojżeszowa 2,11)
3. Narodzenie Mojżesza
(BW II Księga Mojżeszowa 2,1)
4. Powołanie Mojżesza
(BW II Księga Mojżeszowa 3,1)
5. Mojżesz powraca do Egiptu
(BW II Księga Mojżeszowa 4,18)
6. Modlitwa Mojżesza
(BW II Księga Mojżeszowa 5,22)
7. Mojżesz i Aaron przed faraonem
(BW II Księga Mojżeszowa 5,1)
9. Rodowód Mojżesza i Aarona
(BW II Księga Mojżeszowa 6,14)
11. Plagi egipskie: woda Nilu zamieniona w krew
(BW II Księga Mojżeszowa 7,14)
12. Laska Aarona
(BW II Księga Mojżeszowa 7,8)
13. Plaga much
(BW II Księga Mojżeszowa 8,20)
14. Plaga komarów
(BW II Księga Mojżeszowa 8,16)
15. Plaga żab
(BW II Księga Mojżeszowa 8,1)
16. Plaga gradu
(BW II Księga Mojżeszowa 9,13)
17. Plaga wrzodów
(BW II Księga Mojżeszowa 9,9)
18. Plaga wyginięcia bydła egipskiego
(BW II Księga Mojżeszowa 9,1)
19. Plaga ciemności
(BW II Księga Mojżeszowa 10,21)
20. Plaga szarańczy
(BW II Księga Mojżeszowa 10,1)
21. Zapowiedź śmierci wszystkich pierworodnych
(BW II Księga Mojżeszowa 11,1)
22. Dalsze przepisy dotyczące Paschy
(BW II Księga Mojżeszowa 12,43)
23. Wyjście Izraelitów z Egiptu
(BW II Księga Mojżeszowa 12,37)
25. Pascha
(BW II Księga Mojżeszowa 12,1)
26. Słup obłoku i słup ognia
(BW II Księga Mojżeszowa 13,17)
27. O pierworództwie
(BW II Księga Mojżeszowa 13,11)
28. Święto Przaśników
(BW II Księga Mojżeszowa 13,3)
29. Poświęcenie pierworództwa
(BW II Księga Mojżeszowa 13,1)
30. Przejście przez Morze Czerwone
(BW II Księga Mojżeszowa 14,1)
31. Gorzka woda w Mara
(BW II Księga Mojżeszowa 15,22)
32. Pieśń Miriam i kobiet izraelskich
(BW II Księga Mojżeszowa 15,20)
33. Pieśń Mojżesza
(BW II Księga Mojżeszowa 15,1)
34. Bóg spuszcza mannę
(BW II Księga Mojżeszowa 16,1)
35. Wojna z Amalekitami
(BW II Księga Mojżeszowa 17,8)
36. Woda wytryska ze skały
(BW II Księga Mojżeszowa 17,1)
37. Ustanowienie sędziów
(BW II Księga Mojżeszowa 18,13)
38. Jetro odwiedza Mojżesza
(BW II Księga Mojżeszowa 18,1)
39. Izrael pod górą Synaj
(BW II Księga Mojżeszowa 19,1)
40. Przepisy dotyczące budowy ołtarza
(BW II Księga Mojżeszowa 20,22)
41. Bojażń ludu
(BW II Księga Mojżeszowa 20,18)
42. Dziesięcioro przykazań
(BW II Księga Mojżeszowa 20,1)
44. Przepisy dotyczące aktów gwałtu
(BW II Księga Mojżeszowa 21,12)
45. Przepisy dotyczące niewolników
(BW II Księga Mojżeszowa 21,1)
46. Różne przepisy moralne i religijne
(BW II Księga Mojżeszowa 22,16)
47. Przepisy dotyczące odszkodowania
(BW II Księga Mojżeszowa 22,1)
48. Anioł Pański przewodnikiem ludzi
(BW II Księga Mojżeszowa 23,20)
49. Trzy uroczyste święta
(BW II Księga Mojżeszowa 23,14)
50. Rok sabatowy i sabat
(BW II Księga Mojżeszowa 23,10)
51. Sprawiedliwość i prawość
(BW II Księga Mojżeszowa 23,1)
52. Mojżesz na górze Synaj
(BW II Księga Mojżeszowa 24,12)
53. Zawarcie przymierza
(BW II Księga Mojżeszowa 24,1)
54. Złoty świecznik
(BW II Księga Mojżeszowa 25,31)
55. Stół na chleby pokładne
(BW II Księga Mojżeszowa 25,23)
56. Skrzynia Świadectwa
(BW II Księga Mojżeszowa 25,10)
57. Danina na budowę przybytku
(BW II Księga Mojżeszowa 25,1)
58. Przybytek
(BW II Księga Mojżeszowa 26,1)
59. Dostawa oliwy do świecznika
(BW II Księga Mojżeszowa 27,20)
60. Dziedziniec przybytku
(BW II Księga Mojżeszowa 27,9)
61. Ołtarz całopalenia
(BW II Księga Mojżeszowa 27,1)
62. Szaty kapłanów
(BW II Księga Mojżeszowa 28,1)
63. Wyświęcenie Aarona i jego synów
(BW II Księga Mojżeszowa 29,1)
64. Sporządzenie kadzidła
(BW II Księga Mojżeszowa 30,34)
65. Sporządzenie oleju do namaszczenia
(BW II Księga Mojżeszowa 30,22)
66. Kadź miedziana
(BW II Księga Mojżeszowa 30,18)
67. Opłata przebłagalna
(BW II Księga Mojżeszowa 30,11)
68. Ołtarz kadzidlany
(BW II Księga Mojżeszowa 30,1)
69. Sabat jako znak
(BW II Księga Mojżeszowa 31,13)
70. Powołanie Besalela i Oholiaba
(BW II Księga Mojżeszowa 31,1)
71. Złoty cielec
(BW II Księga Mojżeszowa 32,1)
72. Obietnica obecności Pana
(BW II Księga Mojżeszowa 33,12)
73. Namiot Zgromadzenia
(BW II Księga Mojżeszowa 33,7)
74. Nakaz wyruszenia
(BW II Księga Mojżeszowa 33,1)
75. Mojżesz zstępuje z góry
(BW II Księga Mojżeszowa 34,29)
76. Odnowienie przymierza
(BW II Księga Mojżeszowa 34,10)
77. Drugie tablice kamienne
(BW II Księga Mojżeszowa 34,1)
78. Powołanie Besalela i Oholiaba
(BW II Księga Mojżeszowa 35,30)
79. Lud składa ofiary na wzniesienie przybytku
(BW II Księga Mojżeszowa 35,20)
80. Przybytek i co się nań składa
(BW II Księga Mojżeszowa 35,10)
81. Dar ofiarny dla Pana
(BW II Księga Mojżeszowa 35,4)
82. Przepisy dotyczące sabatu
(BW II Księga Mojżeszowa 35,1)
83. Budowa przybytku
(BW II Księga Mojżeszowa 36,8)
84. Obfitość darów ludu
(BW II Księga Mojżeszowa 36,2)
85. Sporządzenie oleju do namaszczania
(BW II Księga Mojżeszowa 37,29)
86. Zrobienie ołtarza kadzidlanego
(BW II Księga Mojżeszowa 37,25)
87. Zrobienie świecznika
(BW II Księga Mojżeszowa 37,17)
88. Zrobienie stołu na chleby pokładne
(BW II Księga Mojżeszowa 37,10)
89. Zrobienie Skrzyni
(BW II Księga Mojżeszowa 37,1)
91. Urządzenie dziedzińca przybytku
(BW II Księga Mojżeszowa 38,9)
92. Zrobienie kadzi miedzianej
(BW II Księga Mojżeszowa 38,8)
93. Zrobienie ołtarza całopaleń
(BW II Księga Mojżeszowa 38,1)
94. Dokończenie pracy nad przybytkiem
(BW II Księga Mojżeszowa 39,32)
95. Sporządzenie szat kapłańskich
(BW II Księga Mojżeszowa 39,1)
96. Obłok nad Namiotem Zgromadzenia
(BW II Księga Mojżeszowa 40,34)
97. Wzniesienie i poświęcenie przybytku
(BW II Księga Mojżeszowa 40,1)

Nawigacja

Szukaj w tytułach

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić