„Jednak król odpowiedział: Co mnie z wami, synowie Ceruji, gdy przeklina? A jeśli mu WIEKUISTY kazał: Przeklinaj Dawida! Kto wtedy zapyta: Czemu tak czynisz?”

Nowa Biblia Gdańska: 2 Księga Samuela 16,10

Biblia Warszawska: Tytuły - 1 List św. Pawła do Tesaloniczan

1. Pozdrowienie i dziękczynienie za wiarę Tesaloniczan
(BW 1 List św. Pawła do Tesaloniczan 1,1)
2. Praca misyjna Pawła
(BW 1 List św. Pawła do Tesaloniczan 2,1)
3. Prześladowania
(BW 1 List św. Pawła do Tesaloniczan 2,13)
4. Misja Tymoteusza
(BW 1 List św. Pawła do Tesaloniczan 3,1)
5. Napomnienia
(BW 1 List św. Pawła do Tesaloniczan 4,1)
6. O zmartwychwstaniu
(BW 1 List św. Pawła do Tesaloniczan 4,13)
7. O powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa
(BW 1 List św. Pawła do Tesaloniczan 5,1)
8. Różne napomnienia i zakończenie
(BW 1 List św. Pawła do Tesaloniczan 5,12)

Nawigacja

Szukaj w tytułach

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić