„Bo nie jesteśmy jak wielu fałszujących Słowo Boga; ale w szczerości i jak od Boga, przed obliczem Boga mówimy w Chrystusie.”

Biblia Przekład Toruński: 2 List do Koryntian 2,17

Biblia Warszawska: Tytuły - Pierwszy list św. Pawła do Koryntian

1. Pozdrowienie i dziękczynienie
(BW Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 1,1)
2. Rozłam w zborze
(BW Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 1,10)
3. Moc krzyża
(BW Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 1,18)
4. Filozofia i objawienie
(BW Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 2,1)
5. Potępienie rozłamu
(BW Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 3,1)
6. Odpowiedzialność nauczycieli
(BW Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 3,10)
7. Odpowiedzialność apostołów przed Bogiem
(BW Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 4,1)
8. Ojcowska rada i ostrzeżenie
(BW Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 4,14)
9. O wzroście niemoralności
(BW Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 5,1)
10. Procesy między chrześcijanami
(BW Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 6,1)
11. Nieczystość niezgodna z życiem chrześcijańskim
(BW Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 6,12)
12. Sprawy małżeństwa, bezżeństwa i rozwodu
(BW Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 7,1)
13. Sprawa pogańskich ofiar
(BW Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 8,1)
14. Troska o sumienie słabych braci
(BW Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 8,7)
15. O przestrzeganiu praw należnych apostołom
(BW Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 9,1)
16. Gorliwość apostoła w pozyskiwaniu wszystkich dla Chrystusa
(BW Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 9,19)
17. Wysiłek potrzebny do zwycięstwa
(BW Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 9,24)
18. Ostrzeżenie wynikające z dziejów Izraela
(BW Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 10,1)
19. Ostrzeżenie przed balwochwalstwem
(BW Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 10,14)
20. Kobiety mają przykrywać głowy w czasie nabożeństwa
(BW Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 11,2)
21. Jak nie należy spożywać Wieczerzy Pańskiej
(BW Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 11,17)
22. O ustanowieniu Wieczerzy Pańskiej
(BW Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 11,23)
23. O niegodnym spożywaniu Wieczerzy Pańskiej
(BW Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 11,27)
24. Różnorodność i wspólnota darów duchowych
(BW Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 12,1)
25. Wiele członków - jedno ciało
(BW Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 12,12)
26. Miłość jest największym darem
(BW Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 13,1)
27. O darze prorokowania w mówienia różnymi językami
(BW Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 14,1)
28. O porządku w czasie nabożeństwa
(BW Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 14,26)
29. O zmartwychwstaniu Chrystusa
(BW Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 15,1)
30. O zmartwychwstaniu
(BW Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 15,12)
31. Zbiórka na ubogich w Jerozolimie
(BW Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 16,1)
32. Sprawy osobiste i pożegnanie
(BW Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 16,5)

Nawigacja

Szukaj w tytułach

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić