„Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa.”

Biblia Warszawska: 2 List św. Pawła do Tesaloniczan 1,2

Biblia Warszawska: Tytuły - 1 List św. Piotra

1. Pozdrowienie
(BW 1 List św. Piotra 1,1)
3. Wezwanie do bogobojnego życia
(BW 1 List św. Piotra 1,13)
6. Ciężar służby
(BW 1 List św. Piotra 2,18)
7. Mężowie i żony
(BW 1 List św. Piotra 3,1)
8. Chrześcijańskie współczucie
(BW 1 List św. Piotra 3,8)
9. O cierpieniu w imię sprawiedliwości
(BW 1 List św. Piotra 3,13)
10. Wyrzeczenie się grzechu
(BW 1 List św. Piotra 4,1)
11. Przywilej cierpienia dla Chrystusa
(BW 1 List św. Piotra 4,12)
12. Napomnienia dla starszych zboru
(BW 1 List św. Piotra 5,1)
13. Ogólne napomnienia
(BW 1 List św. Piotra 5,6)

Nawigacja

Szukaj w tytułach

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić