„Wyznawając, iż Boga znają, ale przą się go uczynkami, gdyż są obrzydłymi i nieposłusznymi i którzy się na żaden uczynek dobry nie godzą.”

Biblia Brzeska: List św. Pawła do Tytusa 1,16

Biblia Warszawska: Tytuły - 1 List św. Jana

1. Życie wieczne objawione w Jezusie
(BW 1 List św. Jana 1,1)
4. Ostrzeżenie przed antychrystem
(BW 1 List św. Jana 2,18)
6. Należy zerwać z grzechem
(BW 1 List św. Jana 3,4)
7. O miłości braterskiej
(BW 1 List św. Jana 3,13)
8. O prawdziwym i fałszywym duchu
(BW 1 List św. Jana 4,1)
9. Bóg jest miłością
(BW 1 List św. Jana 4,7)
10. Wiara chrześcijańska
(BW 1 List św. Jana 5,1)
11. Wnioski
(BW 1 List św. Jana 5,13)

Nawigacja

Szukaj w tytułach

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić