„PAN bowiem nie opuści swego ludu przez wzgląd na swoje wielkie imię, gdyż spodobało się PANU uczynić was swoim ludem.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: I Księga Samuela 12,22

Biblia Warszawska: Tytuły - I Księga Samuela

1. Oddanie Samuela na służbę Panu
(BW I Księga Samuela 1,21)
2. Narodzenie Samuela
(BW I Księga Samuela 1,1)
4. Modlitwa pochwalna Anny
(BW I Księga Samuela 2,1)
5. Samuel prorokiem
(BW I Księga Samuela 3,20)
6. Pan objawia się Samuelowi
(BW I Księga Samuela 3,1)
9. Zwrot Skrzyni Przymierza Izraelitom
(BW I Księga Samuela 6,1)
10. Kamień pamiątkowy Eben-Haezer
(BW I Księga Samuela 7,12)
11. Klęska Filistyńczyków
(BW I Księga Samuela 7,10)
12. Samuel sędzią w Izraelu
(BW I Księga Samuela 7,3)
13. Skrzynia Przymierza w Kiriat-Jearim
(BW I Księga Samuela 7,1)
14. Uprawnienia króla
(BW I Księga Samuela 8,11)
15. Izrael chce mieć króla
(BW I Księga Samuela 8,1)
17. Uznanie Saula przez lud za króla
(BW I Księga Samuela 10,17)
18. Namaszczenie Saula na króla
(BW I Księga Samuela 10,1)
19. Umocnienie królestwa Saulowego
(BW I Księga Samuela 11,15)
20. Zwycięstwo Saula nad Ammonitami
(BW I Księga Samuela 11,1)
21. Orędzie Samuela do ludu
(BW I Księga Samuela 12,1)
22. Początek wojny z Filistyńczykami
(BW I Księga Samuela 13,1)
23. Stosunki rodzinne Saula
(BW I Księga Samuela 14,49)
24. Wojny Saula
(BW I Księga Samuela 14,47)
25. Wstawiennictwo ludu ocala Jonatana
(BW I Księga Samuela 14,38)
27. Gorliwość kultowa Saula
(BW I Księga Samuela 14,24)
28. Saul w zwycięskiej bitwie
(BW I Księga Samuela 14,16)
29. Bohaterski wyczyn Jonatana
(BW I Księga Samuela 14,1)
31. Zwycięska wojna Saula z Amalekitami
(BW I Księga Samuela 15,1)
32. Dawid dostaje się do otoczenia Saula
(BW I Księga Samuela 16,14)
33. Dawid namaszczony na króla
(BW I Księga Samuela 16,1)
34. Dawid i Goliat
(BW I Księga Samuela 17,1)
35. Dawid zięciem Saula
(BW I Księga Samuela 18,17)
36. Zazdrość Saula o sławę Dawida
(BW I Księga Samuela 18,6)
37. Jonatan i Dawid przyjaciółmi
(BW I Księga Samuela 18,1)
39. Zamachy Saula na Dawida
(BW I Księga Samuela 19,1)
44. Dawid w Adullam
(BW I Księga Samuela 22,1)
46. Donosicielstwo Zyfitów bezskuteczne
(BW I Księga Samuela 23,19)
48. Saul ściga Dawida
(BW I Księga Samuela 23,7)
49. Dawid ratuje Keilę
(BW I Księga Samuela 23,1)
51. Nabal i Abigail a Dawid
(BW I Księga Samuela 25,2)
52. Śmierć i pogrzeb Samuela
(BW I Księga Samuela 25,1)
55. Pozorna przyjaźń Dawida z Akiszem
(BW I Księga Samuela 27,1)

Nawigacja

Szukaj w tytułach

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić