„W tym czasie stanie Michael, wielki nadzorca, który jest wyznaczony dla twego ludu oraz nastanie czas ucisku, jakiego nie było, odkąd istnieją narody – aż do tego czasu. Lecz tego czasu będzie wybawiony twój lud; każdy, kto będzie znaleziony w Księgach.”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Daniela 12,1

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - List do Kolosan 1,9

Young's Literal Translation

Because of this, we also, from the day in which we heard, do not cease praying for you, and asking that ye may be filled with the full knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding,
List do Kolosan 1,9

Biblia Brzeska

Dla tego i my od tego dnia, jakochmy to usłyszeli, nie przestawamy za was się modlić i żądać, abyście byli napełnieni wszelakim uznaniem wolej jego z wszelaką mądrością i rozumieniem duchownym.
List św. Pawła do Kolosan 1,9

Biblia Gdańska (1632)

Dlatego i my od onego dnia, któregośmy to usłyszeli, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście byli napełnieni znajomością woli jego we wszelkiej mądrości i w wyrozumieniu duchownem.
Kolosensów 1,9

Biblia Gdańska (1881)

Dlatego i my od onego dnia, któregośmy to usłyszeli, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście byli napełnieni znajomością woli jego we wszelkiej mądrości i w wyrozumieniu duchownem.
Kolosensów 1,9

Biblia Tysiąclecia

Przeto i my od dnia, w którym to usłyszeliśmy, nie przestajemy za was się modlić i prosić [Boga], abyście doszli do pełnego poznania Jego woli, w całej mądrości i duchowym zrozumieniu,
List do Kolosan 1,9

Biblia Warszawska

Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu,
List św. Pawła do Kolosan 1,9

Biblia Jakuba Wujka

Dlatego i my ode dnia, któregośmy usłyszeli, nie przestawamy za was się modlić i prosić, abyście byli napełnieni znajomości wolej jego we wszelakiej mądrości i wyrozumieniu duchownym;
List do Kolosan 1,9

Nowa Biblia Gdańska

Z tego powodu i my - od dnia w którym to usłyszeliśmy - nie ustajemy, modląc się z powodu was i prosząc, byście zostali wypełnieni znajomością Jego woli, w całej mądrości oraz duchowej wiedzy.
List do Kolosan 1,9

Biblia Przekład Toruński

Dlatego i my, od tego dnia, w którym to usłyszeliśmy, nie przestajemy modlić się za was i prosić, abyście zostali napełnieni dogłębnym poznaniem Jego woli w całej mądrości i w duchowym zrozumieniu,
List do Kolosan 1,9

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Dlatego i my od tego dnia, w którym to usłyszeliśmy, nie przestajemy za was się modlić i prosić, abyście byli napełnieni poznaniem jego woli we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu;
List do Kolosan 1,9

American Standard Version

For this cause we also, since the day we heard [it], do not cease to pray and make request for you, that ye may be filled with the knowledge of his will in all spiritual wisdom and understanding,
List do Kolosan 1,9

Clementine Vulgate

Ideo et nos ex qua die audivimus, non cessamus pro vobis orantes, et postulantes ut impleamini agnitione voluntatis ejus, in omni sapientia et intellectu spiritali :
List do Kolosan 1,9

King James Version

For this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you, and to desire that ye might be filled with the knowledge of his will in all wisdom and spiritual understanding;
List do Kolosan 1,9

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

δια τουτο και ημεις αφ ης ημερας ηκουσαμεν ου παυομεθα υπερ υμων προσευχομενοι και αιτουμενοι ινα πληρωθητε την επιγνωσιν του θεληματος αυτου εν παση σοφια και συνεσει πνευματικη
List do Kolosan 1,9

World English Bible

For this cause, we also, since the day we heard this, haven't ceased to pray and make requests for you, that you may be filled with the knowledge of his will in all spiritual wisdom and understanding,
List do Kolosan 1,9

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić