„Jam go pięknym uczynił dla mnóstwa gałęzi jego, i zajrzały mu wszystkie drzewa w Eden, które były w ogrodzie Bożym.”

Biblia Gdańska (1632): Ezechyjel 31,9

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - List do Kolosan 1,29

Young's Literal Translation

for which also I labour, striving according to his working that is working in me in power.
List do Kolosan 1,29

Biblia Brzeska

Na co też pracuję, bojując wedle możności jego, która się mocnie we mnie okazuje.
List św. Pawła do Kolosan 1,29

Biblia Gdańska (1632)

W czem też pracuję, bojując według skutecznej mocy jego, która we mnie dzieło swoje potężnie sprawuje.
Kolosensów 1,29

Biblia Gdańska (1881)

W czem też pracuję, bojując według skutecznej mocy jego, która we mnie dzieło swoje potężnie sprawuje.
Kolosensów 1,29

Biblia Tysiąclecia

Po to właśnie się trudzę walcząc Jego mocą, która potężnie działa we mnie.
List do Kolosan 1,29

Biblia Warszawska

Nad tym też pracuję, walcząc w mocy jego, która skutecznie we mnie działa.
List św. Pawła do Kolosan 1,29

Biblia Jakuba Wujka

w czym i pracuję, bojując według skuteczności jego, którą we mnie potężnie sprawuje.
List do Kolosan 1,29

Nowa Biblia Gdańska

Dlatego się trudzę, walcząc przez jego siłę, działającą we mnie w przejawach mocy Boga.
List do Kolosan 1,29

Biblia Przekład Toruński

Nad tym też się trudzę, walcząc zgodnie z Jego skutecznym działaniem, działającym we mnie z mocą.
List do Kolosan 1,29

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Nad tym też się trudzę, walcząc według jego mocy, która potężnie działa we mnie.
List do Kolosan 1,29

American Standard Version

whereunto I labor also, striving according to his working, which worketh in me mightily.
List do Kolosan 1,29

Clementine Vulgate

in quo et laboro, certando secundum operationem ejus, quam operatur in me in virtute.
List do Kolosan 1,29

King James Version

Whereunto I also labour, striving according to his working, which worketh in me mightily.
List do Kolosan 1,29

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

εις ο και κοπιω αγωνιζομενος κατα την ενεργειαν αυτου την ενεργουμενην εν εμοι εν δυναμει
List do Kolosan 1,29

World English Bible

for which I also labor, striving according to his working, which works in me mightily.
List do Kolosan 1,29

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić